svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไบเทค คว้ารางวัลอาคารรักษ์โลก ตอกย้ำการบริหารองค์กรยั่งยืน

23 ธันวาคม 2564

ไบเทค คว้ารางวัล Thailand Energy Award กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินหน้าองค์กรรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน

นางสาวดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เปิดเผยว่า ไบเทคได้รับมอบรองวัล Thailand Energy Awards จากนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

ไบเทค คว้ารางวัลอาคารรักษ์โลก ตอกย้ำการบริหารองค์กรยั่งยืน

ที่ผ่านมา ไบเทค ได้นำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในศูนย์ฯ อย่างเป็นรูปธรรมโดยเล็งเห็นว่าการจัดการพลังงานเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรตระหนักและปฏิบัติงานโดยใช้พลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไบเทค ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ของอาคารและพื้นที่ใช้สอยของศูนย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตามความมุ่งมั่นและนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของไบเทคเรื่องการบริหารเพื่อความยั่งยืน 

ไบเทค คว้ารางวัลอาคารรักษ์โลก ตอกย้ำการบริหารองค์กรยั่งยืน

อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED ทดแทนหลอดเดิม, งานเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Water Cooled Chiller) ประสิทธิภาพสูง, การเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AHU) บริเวณ EH101-104 ทดแทนของเดิม, การติดตั้งและปรับลดความถี่หอระบายความร้อน (Cooling Tower) แบบ Variable Speed Drive (VSD) ที่ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผล 

ทั้งในเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 491 กิโลวัตต์ โดยคิดเป็น 930,560 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเปรียบเทียบเป็นเงินที่ประหยัดได้ถึง 3,619,880 บาทต่อปี  อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ได้676,066 (kg-CO2) โดยประมาณ และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ทางศูนย์ฯ ยังมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

 

 

 ไบเทคให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ไม่เพียงประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ยังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดอันมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งความมุ่งมั่นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานธุรกิจของไบเทคที่ตั้งเป้าสู่การเป็นสถานที่จัดงานไมซ์สีเขียวชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

 

รางวัล Thailand Energy Awards จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานประเภทอาคารควบคุมดีเด่นประจำปี 2563 ร่วมกับอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ในนามกลุ่มบริษัทภิรัชบุรีซึ่งถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญขององค์กรที่ได้รับการยอมรับและยกย่องเป็นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับประเทศ