svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดบทสวด ไม่อยากโสด ต้องอ่าน  อธิฐานขอความรัก

07 ธันวาคม 2564

เปิดบทสวด ไม่อยากโสด ต้องอ่าน  อธิฐานขอพรความรักกับ“องค์พระตรีมูรติ” ให้ประสบความสำเร็จด้านความรักสมปรารถนา

ใครที่อยากขอพรเรื่องครอบครัว อยากให้ครอบครัวที่มีแต่ความสุข หรือใครโสดอยากมีความรัก   องค์พระตรีมูรติ ซึ่งเป็นที่เลื่องลือด้านความรัก ความสมหวัง

สำหรับเครื่องบูชาองค์พระตรีมูรติ ควรจะเป็นดอกกุหลาบสีแดง 9 ดอก เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นสัญลักษณ์ของโลกียะ ความเป็นมงคลและพลังชีวิต หรือจะเป็นพวงมาลัยดอกกุหลาบ 1 พวงพร้อมธูปสีแดงอีกจำนวน 9 ดอก และเทียนสีแดง 1 เล่ม หรือ1 คู่ก็ได้

เปิดบทสวด ไม่อยากโสด ต้องอ่าน  อธิฐานขอความรัก

 

คาถาพรพระตรีมูรติ

บทสวดขอพรพระตรีมูรติ สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้า นาย,นาง............................( บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ) กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฎิบัติดี ผู้ปฎิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ ( .....ขอพร..... )

เปิดบทสวด ไม่อยากโสด ต้องอ่าน  อธิฐานขอความรัก

 

 

เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า

ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า

ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา

มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันจะ ทวัตติงสะ

ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ

อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ

วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ)

เปิดบทสวด ไม่อยากโสด ต้องอ่าน  อธิฐานขอความรัก

ทริค...ง่ายสำหรับการขอความรัก ระบุความต้องการให้ชัดเจน เช่น  รูปร่าง หน้าตา ความสูง สัญชาติ การศึกษา การงาน ขอให้เจอภายใน…..วัน เป็นต้น