ฟอร์ด คว้ารางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ ระดับแพลทินัม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ธ.ค. 2564 เวลา 9:53 น. 29

ฟอร์ดรับรางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ ระดับแพลทินัม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พร้อมเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง

นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย รับมอบรางวัลจาก นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมเปิดเผยว่า ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลทินัม (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award at Platinum Level) ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 

รางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น สะท้อนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องของฟอร์ดรวมถึงการเป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมทั้งในสถานที่ทำงานและในชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน 

โครงการเพื่อสังคมที่ฟอร์ด ประเทศไทย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการใส่ใจดูแลกันและกัน (Care For Each Other) ที่ฟอร์ดได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งในชุมชนที่ฟอร์ดดำเนินธุรกิจอยู่ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ประกอบด้วย

 

โครงการ ‘Ford Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย’ ที่ให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 13,000 คน และโครงการ ‘Water Go Green –  การจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์’ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ ได้จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6 รวมถึงการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับโพลีเน็ต ผลิตแว่นตานิรภัยทางการแพทย์ 13,000 ชิ้น และส่งมอบรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ดัดแปลงจากรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ครบครันจำนวน 10 คัน ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ การร่วมมือกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ และองค์กรเพื่อสังคม ดำเนินโครงการ ‘COVID Relief Bangkok’ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็น ส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ

 

นอกจากการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแล้ว ฟอร์ดยังมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนผ่านการจัดโครงการ ‘Regenerating Life – ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ จัดอบรมทักษะอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ จำนวน 250 ครัวเรือน ในพื้นที่ 9 จังหวัดสามารถหารายได้จุนเจือครอบครัว และการเปิดพื้นที่ในโรงงานให้ครอบครัวของผู้พิการจำนวน 17 ครอบครัวได้นำของมาขายเพื่อหารายได้เสริม

 

ส่วนในมิติของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการสร้างการมีส่วนร่วม ฟอร์ดประเทศไทยได้จัดกิจกรรมสัมมนา ‘Global DEI Week’ โดยเชิญพันธมิตรและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอบทสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาเป็นแรงบันดาลจากวิศวกรหญิงในวันวิศวกรหญิงสากล (International Women in Engineering Day) นอกจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกูเกิ้ล ประเทศไทย จัดโครงการ ‘Ford Moves Her Business – ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่’ เพื่อตอกย้ำพันธกิจในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ที่เป็นแรงผลักดันทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง