กัลฟ์ ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจโลกพลังงานสีเขียว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 ธ.ค. 2564 เวลา 10:39 น. 48

กัลฟ์ เดินหน้ายกระดับการศึกษา เสริมความรู้เยาวชน เปิดตัวโครงการ GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจเทรนด์โลกพลังงานสีเขียว

ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้จัดกิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้รู้จักและเข้าใจถึงแหล่งที่มาต่างๆ ของพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

กัลฟ์ ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจโลกพลังงานสีเขียว

ขณะเดียวกัน ก็เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์พลังงานสีเขียว ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังจะต้องปรับตัว และพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำร่องในภาคเหนือ ที่ จ.เชียงราย ก่อนเป็นที่แรก

กิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 พื้นที่ 8 โรงเรียน ใน จ.เชียงราย ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยลึก, โรงเรียนบ้านแจมป๋อง, โรงเรียนบ้านปากอิง, โรงเรียนบ้านหัวเวียง, โรงเรียนริมโขงวิทยา,

กัลฟ์ ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจโลกพลังงานสีเขียว

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน, โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เป็น 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน, ฐานถ่านหิน, ฐานพลังงานลม, ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ และฐานพลังงานน้ำ

นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวว่า เรื่องพลังงานโดยเฉพาะพลังงานทดแทน เป็นเรื่องที่โรงเรียนให้ความสำคัญ และมีจัดการเรียนการสอนในวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทได้จัดเป็นกิจกรรมในฐานต่างๆ ของพลังงานทดแทนที่จะมีในอนาคต อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และแฝงไปด้วยสาระความรู้ ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ และหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้าง เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เยาวชนทุกคนจะต้องพบเจอและนำไปใช้ในอนาคต 

กัลฟ์ ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจโลกพลังงานสีเขียว
    
โครงการ “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของกัลฟ์ ที่มุ่งเน้นพัฒนา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยเน้นในเรื่องของการปลูกฝังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเทรนด์พลังงานสีเขียวที่กำลังจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอนาคต ซึ่งทางกัลฟ์ยังคงมีเป้าหมายในการต่อยอดโครงการโดยการขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไปยังภาคอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการขยายผลอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

กัลฟ์ ปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจโลกพลังงานสีเขียว
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง