คิง เพาเวอร์ เติมเต็มทักษะ ฟุตบอลเยาวชน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 พ.ย. 2564 เวลา 3:06 น. 42

“การให้” ยังเป็นทิศทางการตอบแทนสังคม ในแนวทางของ “คิง เพาเวอร์” จากโครงการ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ที่เดินหน้าสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทั่วไทย 100 สนามฟุตบอล ภายใน 5 ปี เพื่อเติมเต็มฝันของเด็กไทยกับกีฬาฟุตบอล

การดูแลสนามหญ้าเทียม ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่คิง เพาเวอร์ให้ความสำคัญ จึงมีการจัดอบรมบริหารสนามฟุตบอลอย่างมืออาชีพแบบนิวนอร์มอลให้ชุมชนทั่วประเทศไทย

คิง เพาเวอร์  เติมเต็มทักษะ ฟุตบอลเยาวชน

กรอบแก้ว ปันยารชุน” รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ บอกว่า เพื่อให้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมคงมาตรฐานสูงสุดและอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ต้องคำนึงถึงการดูแล การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาสนามให้ได้มาตรฐานด้วย นั่นจึงเป็นที่มาของ “โครงการอบรมหลักสูตรบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมืออาชีพ” ปีที่ 4 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลสนามฟุตบอล ให้กับโรงเรียน และชุมชน 18 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ โดยปีนี้ จัดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM 

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสีน้ำเงินอีก 18 แห่ง ขนาด 33 x 53 เมตร (7 คนเล่น) ตามมาตรฐานระดับสากล จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยคิง เพาเวอร์ จะติดตามดูแลสภาพสนามทุกแห่ง 

คิง เพาเวอร์  เติมเต็มทักษะ ฟุตบอลเยาวชน

มีการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลบำรุงรักษาสนามทุกๆ 3 เดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 ปี นอกเหนือจากการจัดอบรมให้โรงเรียนและชุมชน เป็นผู้ดูแลเองด้วย 

คิง เพาเวอร์  เติมเต็มทักษะ ฟุตบอลเยาวชน

ปีนี้ซึ่งเป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ มีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยให้ความรู้ อาทิ ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารวิศวกรรมและสาธารณูปโภค และทีมผู้ดำเนินงานก่อสร้าง จากบริษัท Soccer Pro จำกัด และโค้ชจุ่นอนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตโค้ชทีมชาติไทยที่มาเผยเคล็ดลับการฝึกซ้อมให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากชุมชนรุ่นก่อนๆ ที่ได้รับมอบสนามฟุตบอลไปแล้วมาบอกเล่าประสบการณ์ ทั้งการใช้ และการดูแลสนาม

คิง เพาเวอร์  เติมเต็มทักษะ ฟุตบอลเยาวชน
สำหรับโรงเรียนและชุมชน 18 แห่งที่ได้รับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมปีที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู, โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ, ชุมชนเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก จังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนวัดด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล, โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จังหวัดตรัง, ชุมชนบ้านสักลอ จังหวัดพะเยา, โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่, โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย, ชุมชนบ้านป่าซ่าน จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนตำรวจกองปราบปราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,732 วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

แท็กที่เกี่ยวข้อง