Sylven (ซิลเว่น) ธุรกิจยั่งยืนที่เริ่มตั้งแต่ DNA ของบริษัท

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ย. 2564 เวลา 17:10 น. 36

ความหมายของ “ธุรกิจยั่งยืน” อาจจะกว้างไกลในการตีความ ส่วนใหญ่จะครอบคลุมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดการสร้างมลภาวะและผลกระทบทางลบต่อโลกและวิถีชีวิตของผู้คน ยิ่งในแวดวงแฟชั่น การตีความอาจขยายขอบเขตมากไปกว่านั้น เช่นกรณีของแบรนด์ Sylven จากนิวยอร์ก

คอลัมน์ Circular Economy ชีวิตดีเริ่มที่เรา

โดย กรีนเดย์

- - - - - - - - - - - - 

เคซีย์ ดอว์คกิน ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซิลเว่น ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับแบรนด์ ให้นิยามคำว่า “ความยั่งยืน”หรือ sustainability เมื่อนำมาเชื่อมโยงกับคำว่า “ธุรกิจ” เธอหมายถึง การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเมื่อเกิดการบริโภคและตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจ ก็จะคิดคำนึงถึงการลดผลกระทบที่จะมีต่อโลกและสิ่งแวดล้อม คือถ้าจะมีผลกระทบก็จะพยายามให้มีน้อยที่สุด

Sylven (ซิลเว่น) ธุรกิจยั่งยืนที่เริ่มตั้งแต่ DNA ของบริษัท

ออกจะเป็นเรื่องบังเอิญที่วันเกิดของเคซีย์ตรงกับวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน เคซีย์เอาใจใส่ทุกเรื่องที่ธุรกิจของเธอจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เรียกว่าเริ่มตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ ซึ่งเป็นแนวคิดตั้งต้นการออกแบบสินค้าและการนำเสนอสินค้านั้นต่อผู้บริโภค

 

สินค้าหลักของบริษัทคือ รองเท้า ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งหมดเป็นรองเท้าที่วัสดุในการผลิตมาจากพืชเป็นหลัก ไม่มีการใช้วัสดุจากสัตว์เลย (vegan-shoes) โดยผู้ผลิตเห็นว่าการปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์นั้น ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆมากกว่าการเพาะปลูก อีกทั้งยังก่อเกิดก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซโลกร้อนมากกว่าการปลูกพืช 

Sylven (ซิลเว่น) ธุรกิจยั่งยืนที่เริ่มตั้งแต่ DNA ของบริษัท

เคซีย์เผยว่า รองเท้าของเธอเป็น “หนังแอปเปิล” (apple leather) ซึ่งทำจากเศษชิ้นส่วนเหลือทิ้งของแอปเปิลจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแอปเปิล ที่โดยปกติส่วนเปลือก ก้าน และเมล็ด จะถูกทิ้งเป็นขยะ แต่ทางเคซีย์นำของเหลือทิ้งเหล่านั้นมาเข้ากระบวนการบดเป็นผง ตากแห้งและผสมกับเรซินก่อนจะทำให้เป็นแผ่นๆ เหมือนแผ่นหนัง ส่วนส้นทำจากยางพารา วัสดุบุรองเท้าคือกาบมะพร้าว เชือกผูกรองเท้าเป็นฝ้ายรีไซเคิล

 

ไม่เพียงเท่านั้น ทุกองค์ประกอบในกระบวนการผลิต ยังคำนึงถึงการประหยัดทรัพยากรและลดการสร้างมลภาวะ เช่นกล่องรองเท้าก็ทำจากกระดาษรีไซเคิล นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบาย รับซ่อมแซมรองเท้าให้ลูกค้า เพื่อที่ว่ารองเท้า 1 คู่ จะมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น

Sylven (ซิลเว่น) ธุรกิจยั่งยืนที่เริ่มตั้งแต่ DNA ของบริษัท

และเมื่อรองเท้าคู่นั้น หมดอายุการใช้งานแล้ว ก็จะมีบริษัทพันธมิตรคือ TerraCycle (เทอราไซเคิล) นำรองเท้าจากลูกค้าไปเข้ากระบวนการแยกส่วน เพื่อนำวัสดุที่ยังใช้ได้กลับไปเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และหากมีส่วนที่ต้องทิ้งเป็นขยะ ก็จะเป็นการทิ้งที่เหลือขยะน้อยที่สุด   

แท็กที่เกี่ยวข้อง