เปรี้ยง... 2 พระมหาชื่อดังผิด พระผู้ใหญ่ออกเตือนจริงไหม

05 ก.ย. 2564 | 21:30 น.

คอลัมน์ทำมา... ธรรมะ โดย พระราชรามัญ

นับเป็นกระแสแรงอย่างยิ่ง กับการไลฟ์สดของ 2 พระมหาดังคือพระมหาสมปองและพระมหาไพรวัลย์ เพราะมีผู้ชมมากถึง 2 แสนกว่า ทำเอาไลฟ์โค้ชอื่นๆ ครูออนไลน์คนอื่นสิ้นสภาพมนต์เสื่อมไปตามๆ กัน เพราะไม่ค่อยมีคนมาดูมาฟัง 
 

การที่เมื่อธรรมะไม่ว่าจะแนวไหนก็ตาม ปริยัติ ปฏิบัติ ปุจฉาวิสัจฉนา พุทธวจน หรือแม้แต่แหล่ธรรม ถ้ามาบนออนไลน์แล้วมีคนสนใจถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี 
 

เพราะโลกเปลี่ยน ไม่มีใครเดินทางเกวียนแล้ว ไม่มีใครจุดไต้อ่านหนังสือแล้ว 
 

การที่พระสงฆ์ปรับตัวในการเผยแพร่ธรรมผิดตรงไหน หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ คือ ลูกศิษย์รับใช้พระ ไม่ใช่นายของพระ 
 

บางคนเทียบในชาดกว่า เหมือนตาลปุตนะ ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตกนรก อันนั้นท่านหมายถึงนักแสดง ที่แสดงแต่เรื่องรักๆใคร่ๆโกรธแค้นฆ่าฟัน ในเชิงกิเลสล้วนๆ อย่าเอาความรู้ที่มีมาพูดความจริงครึ่งเดียวเพื่อทำลายกันเลย   

สาระของพระมหาสองรูปนี้ท่านแสดงธรรม เพียงแต่อาจจะพิศดารบ้างบางช่วงตอน ท่านมีความรู้ระดับมหาเปรียญ คงทราบดีว่าสิ่งใดควรไม่ควร 
 

ยิ่งมีบางคนมาบอกว่า "บวชมาเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นหน้าที่ภิกษุ" 
 

นี่ก็พูดความจริงครึ่งเดียวอีกแล้ว การแสดงธรรม การสร้างพระเครื่อง เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือไม่ 
 

ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ธรรมะในรูปแบบคงไม่น่าผิดอะไร เหมือนคนจะไปตลาด แต่ไปเดินคนละตลาดจะได้ข้าวของที่ต้องการไหม
 

พระเทพปฏิภาณวาที หรือเจ้าคุณพิพธ นักเทศน์ดังบอก เป็นห่วงเกรงไม่มีอนาคต 
 

พระมหาไพรวัลย์กราบนมัสการกลับไปโดยใจความว่า "ไร้อนาคตก็ได้และขออยู่กับปัจจุบัน" 

พระราชธรามนิเทศ หรือหลวงพ่อพยอม ก็บอกเป็นนัยว่า "ดีคนฟังธรรมะเยอะแต่ควรลดลีลาลงนิดก็จะดีมาก" 
 

ในพระธรรมวินัย ไม่มีปรากฏห้ามใดๆทั้งสิ้นในรูปลักษณะของการแสดงธรรม จะมีบ้างแค่การขึ้นเวทีมหรสพ หรือ การนั่งการยืนที่เหมาะสม แต่วิธีการไม่เคยห้าม 
 

โลกเปลี่ยนวิธีการก็ต้องเปลี่ยน บางอย่างไปตามวัฏจักร ถ้าออกไลฟ์แค่นี้ผิดหนักหนา แล้วพระผู้ใหญ่ที่พรหมน้ำมนต์ให้แก่วัตถุอนามาสต่างๆ ตามกองพล กองทัพสมควรทำไหมนั่น อาบัติล้วนๆ ก็เห็นอนุโลมกันมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาก็อ้างยุคสมัยแห่งการอนุโลมเป็นไปตามบริบทสังคมยัคนั้นๆเรื่องพระไลฟ์นี้ก็คงไม่ต่างกัน
 

ผู้คน 70 ล้านคน เล่นเฟสบุ๊ค 10 ล้านคน มาฟังพระมหาทั้ง 2 ท่านไลฟ์แค่ 2 แสนคนนับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไม่เท่าไหร่ จะขี้ตกใจเส้นตื้นอะไรหนักหนา คนยิ่งเครียดๆโควิด ฟังธรรมหัวเราะได้ทั้งบุญและคลายเครียดให้อายุยืนขึ้นอีกนิดน่าจะดีกว่าหรือไม่อย่างไรลองพิจารณา