มูลนิธิโคลา-โคล่า สนับสนุนเงิน 12 ล้าน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยโควิด-19

02 ก.ย. 2564 เวลา 4:38 น. 44

มูลนิธิโคคา-โคล่า มอบเงินสนับสนุนกว่า 12 ล้านบาท ผ่านองค์กรเอกชนที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนการแจกจ่ายชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนอาหาร ให้กลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19

นายนันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ระบุว่า มูลนิธิโคคา-โคล่า ตระหนักดีถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มูลนิธิฯ จึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยการสนับสนุนเงินเป็นจำนวนรวม 400,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า 12 ล้านบาท ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอสโอเอส เพื่อทำงานร่วมกับเครือข่ายของทั้งสองมูลนิธิ ในการแจกจ่ายความช่วยเหลือไปยังบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้าและชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ

ในการสนับสนุนครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จะได้รับเงินจำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 9 ล้านบาท โดยทางมูลนิธิฯ จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ด้านสุขอนามัยและการป้องกันการติดเชื้อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบผ่านเครือข่ายของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เป็นหนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เราจึงมีความยินดีที่ได้เป็นผู้รับมอบและส่งต่อการสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า โดยจะทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ในการส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ จำนวนมากกว่า 31,000 ชุดแก่เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนใน 15 จังหวัด เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคระบาดในชุมชน และชุด PPE จำนวนมากกว่า 6,000 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน 12 โรงพยาบาล พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการดูแลทางด้านสาธารณสุขได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

ส่วนการสนับสนุนที่เหลืออีกประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า 3 ล้านบาท มูลนิธิโคคา-โคล่า ได้มอบให้แก่ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอสโอเอส โดยตามปกติ มูลนิธิเอสโอเอสจะมีภารกิจในส่งต่ออาหารส่วนเกินจากผู้บริจาคไปยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อลดขยะอาหาร แต่ในภาวะวิกฤติการระบาดโรคโควิด -19 นี้

นอกเหนือจากภารกิจประจำแล้ว ทางมูลนิธิเอสโอเอสจะนำเงินสนับสนุนที่ได้รับมาจัดซื้ออาหารและปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างข้าวสาร ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพิ่มเติม เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนต่างๆ ที่ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ เช่น ขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพในช่วงการระบาดได้ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) ซึ่งมูลนิธิฯ มีพื้นที่การทำงานครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลรวม 4 จังหวัด 

มูลนิธิโคคา-โคล่า องค์กรสาธารณกุศลภายใต้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นความช่วยเหลือครั้งที่ 2  ที่ได้ให้กับองค์กรในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนก้อนแรกมูลค่า 400,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12 ล้านบาทเพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง