ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ขึ้นแท่น สถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

19 ส.ค. 2564 | 06:12 น.

ดีเอชแอล ได้รับการรับรอง เป็นสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม เผยองค์กรมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียว พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมระหว่างกันของพนักงาน

นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวว่า ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ได้รับการรับรองเป็นสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Place to Work®) ของประเทศไทย จากความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียว #ConnectedPeople ซึ่งให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องสุขภาพและสวัสดิภาพความปลอดภัย การประสานความร่วมมือ ความเป็นเลิศในการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัท

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ขึ้นแท่น สถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

ที่ดีเอชแอล พนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท เราได้ลงทุนในแผนงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมระหว่างกัน พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ในขณะเดียวกัน เรายังสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนจะมีเส้นทางสู่ความสำเร็จและได้รับโอกาสที่เท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ศาสนาหรือเชื้อชาติ การได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทของเราได้นำค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ในทุกองค์ประกอบของการดำเนินงาน การมีพนักงานที่มุ่งมั่นและมีความสุขเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า ดีเอชแอล ซัพพลายเชน จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า 

ดีเอชแอลส่งเสริมแนวคิดการทำงานที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นและการแบ่งปัน นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะที่ผ่านการรับรอง เพื่อพัฒนาทักษะและหน้าที่การงานของตนอีกด้วย

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ขึ้นแท่น สถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

การมีส่วนร่วมของพนักงานยังถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างหลักของบริษัท และเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานระดับโลก แม้จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ของบริษัทก็ไม่ได้ลดน้อยลง แต่บริษัทกลับกำลังลงทุนมากขึ้นกับโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน ดีเอชแอลใช้ช่วงเวลาในการแพร่ระบาดนี้เป็นโอกาสในการเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานสู่ระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านเครือข่ายออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ SmartConnect ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและแบ่งปันเรื่องราวของแต่ละคน รวมถึงประสบการณ์เชิงบวกเพื่อรณรงค์ให้พนักงานเข้ารับวัคซีนและโครงการต่างๆที่ทำเพื่อชุมชน เช่น การรณรงค์ปลูกต้นไม้ภายในบ้าน เป็นต้น

นายบุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวว่า การที่ได้รับยกย่องให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Place to Work®) นั้น เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานและการมีส่วนร่วมกับองค์กรของทุกท่าน ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจของพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเรา โดยเราจะพยายามสร้างสรรค์สถานที่ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมต่อไปเพื่อให้พนักงานทุกท่านมีความสุขที่ได้มาทำงานในทุก ๆ วัน

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ขึ้นแท่น สถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
 
ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย รวมถึงไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ ยังได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Place to Work®) อีกปีด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมผ่านเครือข่ายออนไลน์ในช่วงเวลาที่การพบปะระหว่างบุคคลไม่สามารถทำได้ในช่วงมาตรการล็อกดาวน์

Great Place To Work® บริษัทวิเคราะห์และให้คำปรึกษาส่วนบุคคลระดับโลก จะทำการประเมินประสบการณ์การทำงานของพนักงานผ่านโปรแกรมการรับรองคุณภาพทุกปี  โดยผลการตัดสินจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นธรรม ความภาคภูมิใจ และความสัมพันธ์ที่ดี สำหรับการสำรวจครั้งนี้มีพนักงานดีเอชแอลจากไทยและเวียดนามเข้าร่วมตอบแบบสอบถามมากกว่า 7,300 คน