ดิอาจิโอ ต่อยอด DRINKiQ Quiz ลดอันตรายจากการดื่ม แอลกอฮอล์ 10% ในปี 2568

21 ก.ค. 2564 เวลา 3:57 น. 36

DMHT ปรับโฉม เว็บไซด์ DRINKiQ Quiz แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ฉบับสั้น สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น หวังสร้างรากฐานของสังคมแห่งความรับผิดชอบระยะยาว พุ่งเป้าลดการดื่มอย่างเป็นอันตรายทั่วโลกให้ได้ 10% ภายในปี 2568

นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า ดิอาจิโอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS และยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ที่จะลดการดื่มอย่างเป็นอันตรายทั่วโลกให้ได้ 10% ภายในปี 2568 

นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT

ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการลดการดื่มอย่างเป็นอันตรายคือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง DMHT มุ่งมั่นให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ผ่านโครงการดริ้งค์ไอคิวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยเน้นในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในรูปแบบแพลตฟอร์ม E-Learning ตามมาด้วยควิซออนไลน์ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2563 และมียอดการเข้าทำควิซมากกว่า 34,000 ครั้ง ความคิดเห็นของผู้ทำควิซยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าดริ้งค์ไอคิวควิซสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการดื่มแอลกอฮอล์

DMHT ได้มีการทำแบบสำรวจทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสำรวจทัศนคติของผู้ที่ทำแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบทดสอบ และพบว่าแบบทดสอบมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคเกี่ยวกับการดื่มในทิศทางที่ดีขึ้น โดย 98.6% ของผู้ทำแบบทดสอบระบุว่าตนเองมีความคิดอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผู้อื่น 90.6% ระบุว่าจะชักชวนผู้อื่นเข้ามาทำควิซ และ 97.9% ของผู้ทำแบบทดสอบระบุว่าควิซนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องการดื่มอย่างพอดีมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ทำแบบสำรวจ ทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ยังระบุอีกด้วยว่าพวกเขาได้ความรู้ใหม่ๆ และแก้ไขความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ จากการทำแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซ
ดิอาจิโอ ต่อยอด DRINKiQ Quiz ลดอันตรายจากการดื่ม แอลกอฮอล์ 10% ในปี 2568

เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซ DMHT จึงเปิดตัวเว็บไซต์ดริ้งค์ไอคิวโฉมใหม่ (https://www.drinkiq.com/th-th/) เพื่อเป็นพื้นที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และยังสะดวกในการเข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา โดยในเว็บไซต์ใหม่นี้จะมีทั้งข้อมูลที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างแอลกอฮอล์กับร่างกาย แอลกอฮอล์กับจิตใจ บทความที่จะช่วยสำรวจตนเองว่ากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์หรือไม่ รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่จะช่วยแก้ไขความเข้าใจที่ผิด เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจดื่มอย่างมีสติ และสามารถแนะนำคนใกล้ชิดให้ดื่มได้อย่างเหมาะสม 

ดิอาจิโอ ต่อยอด DRINKiQ Quiz ลดอันตรายจากการดื่ม แอลกอฮอล์ 10% ในปี 2568

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ยังมีแบบทดสอบดริ้งค์ไอคิวควิซ และแบบทดสอบที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของพฤติกรรมการดื่มของตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงช่องทางติดต่อของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อีกด้วย

ดิอาจิโอ ต่อยอด DRINKiQ Quiz ลดอันตรายจากการดื่ม แอลกอฮอล์ 10% ในปี 2568

แท็กที่เกี่ยวข้อง