สธ.เปิดตัว Health Rider เดลิเวอรีส่งยาถึงบ้าน อัพเกรด 30 บาทรักษาทุกที่

18 มี.ค. 2567 | 04:35 น.

"นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข" เดินหน้ายกระดับ "30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว" หนุนนโยบายรัฐบาล เปิดตัว Health Rider อย่างเป็นทางการครอบคลุม 32 จังหวัด รับวันอสม.แห่งชาติ ปี 2567 ชี้ช่วยลดการรอคอย ลดความแออัดในสถานพยาบาล 14 % ต่อวัน

18 มีนาคม 2567 ที่สนามกีฬาโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานเชิดชูเกียรติ อสม. จาก อสม.คุณภาพ สู่ Health Rider มอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถให้กับ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพที่ 1, 2, 3  ระดับภาคเหนือและระดับชาติ รวม 11 สาขาและมอบชุด Rider ให้กับ Health Rider 15 อำเภอ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 2,600 คน

นพ.ชลน่าน เปิดเผยว่า อสม.ไรเดอร์ หรือ Health Rider บริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้านเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วจัดส่งยาและเวชภัณฑ์จำเป็นให้กับผู้ป่วยถึงบ้านฟรี โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ป่วยและญาติ ไม่ต้องเดินทางมารับยาถึงโรงพยาบาล

ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกไปรับยาที่โรงพยาบาลหรือไปรับที่ร้านยาซึ่งจะต้องได้รับการประเมินแล้วว่าสามารถรับยาที่บ้านได้ โดยจะให้บริการระบบเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ควบคู่ไปด้วยเพื่อยืนยันการรับยาและแนะนำวิธีการรับประทานยาให้กับผู้ป่วย ทำให้ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่โรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยาได้

สธ.เปิดตัว Health Rider เดลิเวอรีส่งยาถึงบ้าน อัพเกรด 30 บาทรักษาทุกที่

สำหรับบริการ Health Rider ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับ อสม. และบุคลากรโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาหลายจังหวัดได้นำร่องบริการนี้บ้างแล้ว อาทิ จังหวัดน่าน ดำเนินการแล้ว14 โรงพยาบาล มี อสม.และบุคลากรร่วมเป็น Health Rider 78 คน ให้บริการในระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากโรงพยาบาล ตั้งแต่ธันวาคม 2566-14 มีนาคม 2567 จัดส่งยาไปแล้ว 2,976 ออเดอร์ ช่วยลดความแออัดหน้าห้องยาลงได้ร้อยละ 14 ต่อวัน

สธ.เปิดตัว Health Rider เดลิเวอรีส่งยาถึงบ้าน อัพเกรด 30 บาทรักษาทุกที่

ภาพรวมทั่วประเทศข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 184 แห่ง ใน 32 จังหวัด อสม. และบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการฯ 1,414 คน จัดส่งยารวม 44,174 ออร์เดอร์ ผลสำรวจพบผู้ป่วยพึงพอใจเรื่องความรวดเร็วในการส่งยา  99.2 % และช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยยา 99.5%

โดย อสม. และบุคลากรของโรงพยาบาลต้องขึ้นทะเบียน Provider ID ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ขณะที่ระบบการส่งยาจะมีบริษัทขนส่งภาคเอกชนเข้ามาร่วม อาทิ นินจา, Global Jet Express, GRAB, ไปรษณีย์ไทย, Robinhood, LINE MAN, SCG Logistic, Kerry และ Dowel เป็นต้น

สธ.เปิดตัว Health Rider เดลิเวอรีส่งยาถึงบ้าน อัพเกรด 30 บาทรักษาทุกที่