ผู้มีรายได้น้อย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม 200 ข้อ ฟรี!

16 ต.ค. 2566 | 20:15 น.

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับ สปสช. รับสมัครผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการจิตอาสา ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม ฟรี 200 ข้อ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 91 ปี เช็คเงื่อนไขรายละเอียดได้ที่นี่ 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบ 91 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. จัดโครงการจิตอาสา ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม ปีที่ 5 จำนวน 200 ข้อฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรจิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม : ข้อเข่า ข้อสะโพก นอกเวลาราชการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมของผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย 

คุณสมบัติและเกณฑ์การรับผู้ป่วย

  • สัญชาติไทย 
  • มีบัตรประชาชน 13 หลัก 
  • อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 
  • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท/ครอบครัว
  • มีสิทธิบัตรทอง พร้อมใบส่งตัว สิทธิประกันสังคม รพ.ธรรมศาสตร์ฯ หรือ สิทธิข้าราชการ

เปิดรับสมัคครจิตอาสาโครงการ "ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม" ฟรี 200 ข้อ

  • มีปัญหาข้อเสื่อม ขาโก่งชัดเจน หรือ ข้อสะโพกเสื่อมที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองจากทีมแพทย์ พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ 

เปิดรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2566 หรือ จนกว่าจะครบจำนวน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร. 02926-9313 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. (เฉพาะวันราชการ)

ข้อมูล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ