รวมจุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี ใน กทม. เดือนกรกฎาคม 2566 

20 มิ.ย. 2566 | 20:10 น.

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชวนหญิงไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีในเดือนกรกฎาคม 2566 ด้วยรถตรวจเคลื่อนที่ เช็คไทม์ไลน์-เงื่อนไข พร้อมสถานที่เพื่อเข้ารับบริการได้ที่นี่  

"มะเร็งปากมดลูก" พบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิง รองจากโรคมะเร็งเต้านมแต่กลับเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตหญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยพบว่ามี ประมาณ 4,500 รายต่อปี พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8,000 คนต่อปี กล่าวคือ หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคนี้เฉลี่ยวันละ 14 คน

ทั้งนี้ มะเร็งปากมดลูกนั้นมีระยะฟักตัวในร่างกายที่นานนับ 10 ปีกว่าจะแสดงอาการ การตรวจคัดกรองในผู้หญิงทุกคนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น 

ใครบ้างเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก

  • ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยกว่า 18 ปี
  • ผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคน หรือแฟนมีคู่นอนหลายคน
  • คลอดบุตรมากกว่า 3 คนขึ้นไป
  • เป็นโรคที่ทำให้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  • มีประวัติเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อน เช่น เริม หนองใน ฯลฯ
  • สูบบุหรี่

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ล่าสุด สำนักอนามัย โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ ชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกฟรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ในวันที่ 7, 13, 17, 20 และ 25 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น. โดยรถตรวจเคลื่อนที่สำนักอนามัยจะให้บริการตามจุดต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

7 กรกฎาคม 2566 

เวลา 9.00-11.30 น. วัดทุ่งครุ 

13 กรกฎาคม 2566
เวลา 9.00-11.30 น. ชุมชนดารีชีน

17 กรกฎาคม 2566

เวลา 9.00-11.30 น. สวนสาธารณะหมู่บ้านวิเศษสุขนคร (ประชาอุทิศ 79) 

20 กรกฎาคม 2566

เวลา 9.00-11.30 น. ชุมชนร่วมรัฐสามัคคี (สาขาทุ่งครุ 2)

25 กรกฎาคม 2566

เวลา 9.00-11.30 น. ชุมชนใต้สะพาน 

เอกสารประกอบ

  • บัตรประจำตัวประชาชน

ที่มา ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ