วชิรพยาบาล เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

07 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เริ่มให้บริการตั้งแต่ 8 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566 เช็คเงื่อนไข วัน เวลา พร้อมรายละเอียดเพื่อเข้ารับบริการได้ที่นี่ 

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนที่มีประกันสังคมอยู่กับทางโรงพยาล เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการให้บริการดังนี้ 

  • ผู้ประกันตน (ประกันสังคมวชิรพยาบาล)
  • มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 
  • รับจำนวนจำกัดวันละ 50 คน

วันและเวลาในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2566 ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 14.30 น. (เริ่มรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 9.00 น. วันละ 50 คน) 

สถานที่ให้บริการ

ณ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น B3

ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว โทร. 02 2443622 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.ในเวลาราชการ

วชิรพยาบาล เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่