สิทธิบัตรทอง ทําฟันฟรี 13 รายการ มีอะไรบ้าง คลิกที่นี่ 

04 มิ.ย. 2566 | 06:50 น.

สิทธิบัตรทอง ทำฟัน 2566 สปสช. ชวนผู้มีสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการด้านทันตกรรมที่มีความคุ้มครองฟรี จะมีอะไรบ้างและมีอะไรบ้างที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ 

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือ 30 บาท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมได้มากขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทั้งหมด 13 รายการ ที่ได้รับการคุ้มครองซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม

1.การถอนฟัน

2.การอุดฟัน อุดคอฟัน

3.ขูดหินปูน การเกลาฟันหรือเกลารากฟัน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา)

4.ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้

-ฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน 5 ปี หากผู้รับบริการได้รับความเห็นจากทันตแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมฟันปลอมก่อน 5 ปี ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิได้

5.รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)

6.ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

7.ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)

8.เคลือบหลุมร่องฟัน (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี)

9.การทาฟลูออไรด์วาร์นิช (เด็กอายุ 9 เดือน- 5 ปี)

10.การเคลือบฟลูออไรด์ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี)

การเคลือบฟลูออไรด์แบบเข้มข้น ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ

กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลำคอ หรือจากการกินยารักษาโรค ทางระบบที่ส่งผลให้น้ำลายแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการทำความสะอาด

11.โรคปริทันต์อักเสบ สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมคุ้มครอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา

โรคปริทันต์ คือ โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษาอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกทำลายไปอย่างช้า ๆ ทุกวันจนต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด

โรคนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่า โรครำมะนาด มีความรุนแรงมากกว่าโรคเหงือกอักเสบ อาการที่ผู้ป่วยรู้สึกได้คือเหงือกบวม มีเลือดออกภายหลังการแปรงฟัน เจ็บเหงือกเวลาเคี้ยวอาหารในบางครั้ง ฟันโยก มีเหงือกบวมเป็นหนองในกรณีที่เป็นโรครุนแรงมาก ๆ มีกลิ่นปาก ฟันยื่นยาวหรือแยกกันเกิดเป็นช่องว่างระหว่างฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้จนต้องมาให้ทันตแพทย์ถอนออก

12. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียม ด้วยบริการใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา

13. จัดฟัน ในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ (ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์)

สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมที่ไม่คุ้มครอง

1.การครอบฟันน้ำนม/ครอบฟันแท้ เป็นการรักษาไม่ใช่บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2.การรักษารากฟันแท้ สาเหตุที่สิทธิประโยชน์ สปสช. ยังไม่คุ้มครองเรื่อง การรักษารากฟันแท้ เนื่องจากเป็นข้อเสนอของคณะทำงานด้านสิทธิทางทันตกรรม โดยความเห็นชอบของทันตแพทยสภาว่า ควรให้เฉพาะการรักษารากฟันน้ำนมก่อน

เนื่องจากมีความสำคัญต่อสุขภาพมากกว่าซึ่งทางทันตแพทย์ให้ความเห็นทำนองนี้ และบอกว่า การรักษารากฟันในเด็กเป็นการป้องกัน ส่วนในผู้ใหญ่เป็นการรักษา และรักษารากฟันอย่างเดียวในผู้ใหญ่นั้นไม่เพียงพอ เพราะฟันจะเปราะต้องมีการทำครอบฟันด้วยซึ่งการทำครอบฟันนี้เห็นกันว่า อาจดูก้ำกึ่งจัดเป็นการเสริมสวยก็ได้แต่ถ้าไม่ทำครอบฟัน ในที่สุดไม่นานก็ต้องถอนแล้วใส่ฟันปลอมอยู่ดี

รวมทั้งมีปัญหากำลังคนด้วยเพราะอาจต้องใช้ทันตแพทย์เฉพาะทาง ดังนั้น จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ถอนแล้วใสฟันเทียมน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า จึงเป็นที่มาของสิทธิการได้รับฟันเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.การเตรียมช่องปากเพื่อการจัดฟัน

- กรณีขออุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด หากวัตถุประสงค์ต้องการทำเพื่อการจัดฟันถือว่า เกินความจำเป็น ไม่มีข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์เพื่อการรักษาถือว่าไม่คุ้มครอง

สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือ ช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand