จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ทำหมัน-ฝังไมโครชิพฟรี เดือนมิ.ย.66 

04 มิถุนายน 2566

เอาใจคนรักสัตว์ กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ทำหมัน-ฝังไมโครชิพฟรี โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เดือนมิถุนาน 2566 ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขก่อนเข้ารับบริการได้ที่นี่ 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เอาใจคนรักสัตว์ชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน และฉีดไมโครชิปฟรี โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการในวัน เวลา และสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

 • ไม่เกิน 30 ตัว/ครั้ง
 • สุนัขหรือแมวต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย
 • ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป 
 • ต้องอดอาหารและน้ำก่อนทำหมัน 8-10 ชม.
 • เจ้าของสุนัขและแมวให้มาลงทะเบียนภายในเวลา 10.00 น. (กรณีหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่รับเฉพาะสัตว์ในพื้นที่จำนวนจำกัด 60 ตัว

2.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง

 • ไม่เกิน 200 ตัว/ครั้ง
 • สุนัขหรือแมวต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย
 • ต้องมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป 

3.การฉีดไมโครชิปสุนัข

 • ไม่เกิน 40 ตัว/ครั้ง 
 • สุนัขต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย
 • ต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป  

จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ทำหมัน-ฝังไมโครชิพฟรี เดือนมิ.ย.66 

วัน เวลาและสถานที่ให้บริการ 

6 มิถุนายน 2566 เขตบางรัก

 • ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน สนใจสามารถลงทะเบียนทำหมันล่วงหน้ากับชุมชนได้
 • ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ลานกีฬาทางด่วนมหานคร

7 มิถุนายน 2566 เขตสายไหม

 • ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน สนใจสามารถลงทะเบียนทำหมันล่วงหน้ากับชุมชนได้
 • ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ วัดหนองใหญ่ 

8 มิถุนายน 2566 เขตตลิ่งชัน 

 • เปิดลงทะเบียนหน้างาน กรณีทำหมันรับเฉพาะสัตว์ในพื้นที่ 
 • ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ณ วัดอินทราวาส

9 มิถุนายน 2566 เขตบางแค

 • ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน สนใจสามารถลงทะเบียนทำหมันล่วงหน้ากับชุมชนได้  
 • ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.ณ สำนักงานเขตบางแค  

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่รับบริการ 

เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข โทร. 02248 7417, 0 2245 3311 ในวันเวลาราชการ 

 

จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-ทำหมัน-ฝังไมโครชิพฟรี เดือนมิ.ย.66