เปิด 8 วิธีเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม สิ่งที่ต้องระวัง เช็คที่นี่

05 มิถุนายน 2566

เปิด 8 วิธีเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม สิ่งที่ต้องระวัง เช็คที่นี่มีคำตอบ หลังประเทศไทยใกล้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลจากกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัยไว้ให้แล้ว

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ สิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่จะต้องประสบพบเจอ

หลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปพบกับแนวทาง หรือวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว 

8 วิธีเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม

 • ติตตามข่าวสาร สถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 • เตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วม
   
 • รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น
 • ควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เตาแก๊สยกเบรกเกอร์ ปิดบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
 • หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเตรียมกระสอบทราย เพื่อใช้อุดปิดทางที่น้ำจะไหลเข้าบ้าน
 • เรียนรู้เส้นทางการอพยพไปที่ปลอดภัยในพื้นที่
 • เตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อม เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทำอาหาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค เป็นต้น
 • เขียนหรือระบุที่ฟิวส์หรือเบรถเกอร์ว่าตัวใดควบคุมการใช้ไฟฟ้าจุดใดในบ้าน
   

สิ่งที่ต้องระวัง

 • งดเล่นน้ำ หรืออยู่ใกล้ทางน้ำหลาก
 • ห้ามขับรถเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วม หรือบริเวณที่มีน้ำหลาก ให้ออกจากรถและไปอยู่ที่สูงทันที
 • สอนให้เด็กเล็กรู้จักป้องกันตนเอง เช่น ขณะน้ำท่วม ไม่สัมผัสปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ศึกษาแผนฉุกเฉินของพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม

ข้อมูล : กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย