svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อาการแบบนี้เป็น “ไข้หวัด” หรือ “ไข้เลือดออก” เช็คอาการที่ต้องเฝ้าระวัง

03 มิถุนายน 2566

อาการแบบนี้เป็น “ไข้หวัด” หรือ “ไข้เลือดออก” เช็คอาการที่ต้องเฝ้าระวัง หากพบความผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ทันที

เข้าหน้าฝนทีไรมีหลายโรคที่ต้องเฝ้าระวัง หนึ่งในนั้นคือ "โรคไข้เลือดออก" ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่คน ตามปกติยุงนั้นเป็นสัตว์ที่พบได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูฝนที่มี ฝนตก น้ำท่วมขัง สภาพอากาศชื้นแฉะ เกิดแอ่งน้ำ มีน้ำขังตามภาชนะที่วางทิ้งเอาไว้นอกบ้าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง ทำให้การขยายพันธุ์ของยุงเกิดมากในช่วงนี้

ไข้เลือดออก มี 4 สายพันธุ์ พบได้ทุกเพศทุกวัย แต่ที่พบบ่อยคือ ในเด็กวัยเรียนและวัยทํางาน จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา คุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่า 2,500 ล้านคน โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนกลางของทวีปอเมริกา รวมทั้งประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น

สังเกตอาการของโรคไข้เลือดออก
อาการของโรคจะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล แต่โดยส่วนใหญ่ที่พบ ดังนี้ 

  • มีไข้สูงเฉียบพลัน เกิน 5 องศาเซลเซียส หรืออาจสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส บางรายอาจมีอาการชักเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเด็กที่เคยมีประวัติ
  • มีเลือดออกที่ผิวหนัง เป็นจุดเลือดเล็กๆ กระจายอยู่ตามแขน ขา ลำตัว รักแร้ อาจมีเลือดกำเดา หรือเลือดออกตามไรฟัน
  • ในรายที่รุนแรงอาจมีอาเจียนและถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ซึ่งมักจะเป็นสีดำ อาการเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนใหญ่จะพบร่วมกับภาวะช็อก

สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุด คืออาการช็อก

  • ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดล้มเหลว บางรายมีภาวะตับโต กดเจ็บ ส่วนใหญ่จะคลำพบตับโตได้ประมาณวันที่ 3-4 นับตั้งแต่เริ่มป่วย ตับจะนุ่มและกดเจ็บ
  • มีภาวการณ์ไหลเวียนล้มเหลว ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรง โดยเกิดภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว หรือภาวะช็อก เนื่องจากมีการรั่วของพลาสมาออกไปยังช่องปอด ช่องท้อง เกิด hypovolemic shock ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ มีไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว
  • เวลาที่เกิดอาการช็อก ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีไข้ อาจเกิดได้ตั้งแต่วันที่ 3 ของโรค หรือวันที่ 8 ของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการเลวลง เริ่มมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว และความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง