svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครั้งแรกในไทยใช้ "โดรนทางการแพทย์" บินข้ามทะเลส่งยา-เวชภัณฑ์

02 มิถุนายน 2566

ครั้งแรกของไทย สาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทดสอบใช้โดรนทางการแพทย์ ยกระดับบริการสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล ขนส่งยา-เวชภัณฑ์บินข้ามทะเลระยะทาง 12 กม. หวังนำไปใช้เป็นโมเดลกลางเพื่อพื้นที่อื่นทั่วประเทศ 

2 มิถุนายน 2566 ที่สนามกีฬารัชกิจประการ ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวการทดสอบการบินอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างสะดวก ทั่วถึงและเท่าเทียม 

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย การขนส่งทางอากาศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลซึ่งได้กำหนดให้จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ Sandbox ในการทดสอบรูปแบบและวิธีการใช้อากาศยานไร้คนขับ

ครั้งแรกในไทยใช้ "โดรนทางการแพทย์" บินข้ามทะเลส่งยา-เวชภัณฑ์  

สำหรับการทดสอบระบบการบินอากาศยานไร้คนขับในวันนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ใช้โดรนในการบินข้ามทะเล ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ โดยขาไปนำวัคซีนบาดทะยักจากโรงพยาบาลสตูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู และขากลับนำเลือดมาส่งที่โรงพยาบาลสตูล รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร

โดยทีม Skyports จากประเทศสิงคโปร์ และคณะทำงานพัฒนาต้นแบบการใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ นำโดย นาวาอากาศเอก อนุกูล อ่อนจันทร์อม นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 65 (วปอ.65) ร่วมปฏิบัติการทดสอบ 

สำหรับโดรนที่ใช้ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นสุดยอดนวัตกรรมอากาศยานจาก Skyports Swoop Aero รุ่น Swoop Kookaburra Mark 3 ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 17 กิโลกรัม สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ 3 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดที่ 68 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะเวลาการบินต่อเนื่อง 68 นาที และฝ่าฝืนไม่เกิน 10 มิลลิเมตร/ชั่วโมง 

ครั้งแรกในไทยใช้ "โดรนทางการแพทย์" บินข้ามทะเลส่งยา-เวชภัณฑ์

ในส่วนการขนส่งทางการแพทย์ด้วยอากาศยานไร้คนขับเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านการอนุญาตของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และสำนักงานกสทช.

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บินทดสอบและสาธิตอย่างเต็มระบบ โดยเฉพาะระบบการควบคุมการบินด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียมซึ่งจะสามารถปฏิบัติการบินได้ทุกพื้นที่ในประทศ อีกทั้งที่ผ่านมาคณะทำงานพัฒนาต้นแบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ได้มีการทดสอบการบิน Qulity Test ขนส่งเลือดร่วมกับ Vertical Team

นำโดยคุณทรรศิกา สีสุ่น หัวหน้าทีมพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบ VTOL ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้สร้างความมั่นใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ทำงาน ที่จะทำการบินทดสอบในพื้นที่จริงในครั้งนี้  
ครั้งแรกในไทยใช้ "โดรนทางการแพทย์" บินข้ามทะเลส่งยา-เวชภัณฑ์

"หากการทดสอบในครั้งนี้ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเข้าถึงยากลำบาก เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ก็สามารถใช้โดรนสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ขนส่งยา วัคซีน เลือด เซรุ่ม ที่จำเป็นได้ รวมถึงนำไปใช้เป็นโมเดลกลางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป" นายแพทย์โสภณกล่าว 

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จ.สตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล เทศบาลเมืองสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล องค์การเภสัชกรรม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมศุลกากร และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ครั้งแรกในไทยใช้ "โดรนทางการแพทย์" บินข้ามทะเลส่งยา-เวชภัณฑ์