svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มายเฮลท์ กรุ๊ป ชูบริการทางการแพทย์ 4 ระบบผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพ

31 พฤษภาคม 2566

มายเฮลท์ กรุ๊ป ชูบริการทางการแพทย์ 4 ระบบผ่านแอปพลิเคชันสุขภาพ รุกยระบบเปิดประวัติออนไลน์ ระบบนัด ระบบคิว ระบบตรวจสุขภาพและรายงานผล พร้อมติดตามสถานะสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด หรือ MHG เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาต่อยอดการบริการ 4 ส่วนหลักคือ ประกอบด้วย 

  • Smart hospital system สำหรับโรงพยาบาลที่มีระบบ HIS (Hospital Information Systems) หรือ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ทางบริษัทมีระบบ Patient portal ซึ่งประกอบด้วยระบบเปิดประวัติออนไลน์ ระบบนัด ระบบคิว ระบบตรวจสุขภาพและรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้คนไข้สามารถเข้าถึงบริการจากโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  • Telemedicine ระบบแพทย์ทางไกลผ่าน Video call ซึ่งสามารถใช้ผ่าน application หรือ Web based มีระบบการอัดวิดีโอ ระบบ chat เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและมีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ HIPAA     
  • NCDs monitoring platform ระบบติดตามสถานะสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยสามารถวัดค่าสุขภาพและส่งข้อมูลของตัวเองได้รายวันผ่านเครื่องแท็บเล็ตที่มีการรับค่าอัตโนมัติจากอุปกรณ์วัดค่าสุขภาพต่าง ๆ เช่น เครื่องความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด และเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือบันทึกข้อมูลสุขภาพผ่าน  Application myHealthFirst ได้เช่นเดียวกัน  ซึ่งข้อมูลสุขภาพที่บันทึกจะส่งไปแสดงในระบบหลังบ้าน (myHealthWorld) สำหรับให้ทีมแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เฝ้าสังเกตและติดตามข้อมูลสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไปยังผู้ป่วยและทีมดูแล เมื่อค่าสุขภาพมีความผิดปกติ และยังสามารถพูดคุยปรึกษาแพทย์แบบวิดีโอคอล ผ่านชุดอุปกรณ์ (แท็บเล็ต) หรือ Application myHealthFirst ได้ 
  • Corporate Wellness checkup system ส่วนที่บริษัทร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนออกให้บริการตรวจสุขภาพในโรงงาน-นิคมอุตสาหกรรม ผ่าน program myHealthMob สามารถรายงานผลจัดพิมพ์สมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็วผ่านระบบ web application myHealthWorld และโมบาย แอปพลิเคชัน myHealthFirst ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ Big Data – ดูแลสุขภาพพนักงานผ่านระบบ myHealthPeek 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ SCG DoCare ให้บริการระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 IoMT Home isolation
  • SCG DoCare จัดทำระบบดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง IoMT Care Connect โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และธนาคารกสิกรไทย จัดทำระบบดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม COVID-19 IoMT myHealthCare 
  • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำแอปพลิเคชั่น
  • SCG DoCare จัดทำระบบดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล
  • SCG DoCare จัดทำระบบดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย