ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ฟรี อัพเดทที่นี่ 

18 มิ.ย. 2566 | 17:15 น.

อัพเดทจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ฟรี สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการในวันที่ 22 มิ.ย.นี้ คลิกได้ที่นี่ 

หลังจากที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เชิญชวนเด็กหญิงชาวไทยที่มีอายุตั้งเเต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึงก่อนอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ฟรีนั้น จนถึงวันนี้ยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รอบแรก

  • ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

รอบที่สอง

  • ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. 

รอบที่สาม

  • ตั้งแต่เวลา 16.00-19.00 น.

 

สนใจสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ฟรี โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่างได้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายนนี้

ลงทะเบียนคลิกที่นี่ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับบริการวัคซีน 2 วัน
และมาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้หากมาไม่ตรงตามนัดจะถือว่า "สละสิทธิ์"

สถานที่ให้บริการ

  • คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ตึกอำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ชั้นล่าง

หมายเหตุ

  • สงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็มเท่านั้น
  • เด็กที่มารับการฉีดวัคซีน HPV ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้ง
  • กรุณานำบัตรประชาชน และสมุดวัคซีนเด็กมาด้วย
  • กรณีที่เคยฉีดวัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ มา 1 เข็มแล้ว กรุณานำประวัติการฉีดวัคซีน HPV เข็มแรกมาด้วย โดยต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไปจึงสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มถัดไปได้ 
  • กรณีตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับวัคซีน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี