คกก.โรคติดต่อฯ เคาะฉีดวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่ 1 ครั้ง/ปี เริ่มปี 66

27 เม.ย. 2566 | 07:00 น.

คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบให้บริการวัคซีนโควิด 19 ปีละ 1 เข็ม แนะช่วงก่อนฤดูฝนเพราะเป็นช่วงที่มีการระบาดมาก เริ่มปี 2566 พร้อมฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ควบคู่ หรือห่างกันได้ไม่มีระยะกำหนด

27 เมษายน 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในระยะถัดไป เป็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปีสำหรับประชาชน (2566 - 2567) โดยจะเริ่มฉีดในปี 2566 เป็นปีแรก ฉีดปีละ 1 เข็มแนะนำให้ฉีดช่วงก่อนฤดูฝน หรือตั้งแต่เมษายน เพราะคาดว่า เชื้อจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน สามารถใช้วัคซีนชนิดใด/รุ่นใดก็ได้ที่ได้รับการรับรอง โดยไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าไร

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนที่ต้องการฉีดเกือบ 20 ล้านโดส และสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง แต่หากไม่ได้ฉีดพร้อมกัน สามารถฉีดเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่างซึ่งได้รับคำยืนยันจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัคซีนแล้ว

ขอให้ประชาชนรีบมารับวัคซีนโควิดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉีดก่อนป้องกันก่อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง (กลุ่ม 608 และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี) กลุ่มเสี่ยงการสัมผัส/แพร่เชื้อ คือ อาชีพที่ต้องสัมผัสคนจำนวนมากหรืออยู่ในสถานที่แออัด เช่น ทัณฑสถาน เป็นต้น

รวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และ อสม. เพื่อลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิต และรักษาระบบสาธารณสุขของประเทศ สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถรับวัคซีนประจำปีได้เช่นเดียวกันตามความสมัครใจ 

พร้อมกันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ในช่วงที่ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นเข็มกระตุ้นได้ขอให้ สปสช.สนับสนุนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควบคู่กันโดยจะจัดสรรงบประมาณให้บริการประชาชน ซึ่งจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ซึ่งคาดว่า จะได้รับการพิจารณา

สำหรับเรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย โดย สธ.ก็จะเร่งจัดหาบุคลากรในการให้บริการซึ่งการฉีดวัคซีนโควิดกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรกลุ่มเดียวกันซึ่งจะมีค่าฉีดวัคซีนโดยจะเก็บมาจาก สปสช. โดยไม่ได้เพิ่มงบประมาณแต่อย่างใด นายอนุทิน กล่าว