อย. ยัน ยาแก้ไอผลิตในอินเดียพบสารปนเปื้อน ไม่มีขายในไทย

27 เมษายน 2566

อย. เผยผลตรวจสอบ ยัน ยาแก้ไอที่ผลิตในอินเดียตรวจพบสารปนเปื้อน "ไกวเฟนิซิน ทีจี" ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาในไทยและไม่พบข้อมูลการขายผ่านออนไลน์ แนะซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกประกาศเตือนพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายในยาแก้ไอ "ไกวเฟนิซิน ทีจี" (Guaifenesin TG syrup) ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศอินเดียโดยตรวจพบการปนเปื้อนสารไดเอทิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล นั้น 

ล่าสุด นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและไม่พบข้อมูลการขายบนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

รวมทั้งไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่มาจากบริษัท QP Pharmachem Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยาด้วย

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกซื้อและได้รับยาที่มีความปลอดภัย ควรซื้อจากร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต โดยสังเกตป้ายที่แขวนอยู่ในร้านมีข้อความว่าสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน หรือสถานที่ขายยาแผนโบราณซึ่งจะมีเภสัชกรประจำร้านยาให้คำแนะนำและก่อนใช้ยาควรตรวจสอบภาชนะบรรจุยา

โดยต้องมีฉลากและเอกสารกำกับยาครบถ้วน และผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai  

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด