ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์ Bivalent ในกทม. มัดรวมไว้ให้ที่นี่

16 มี.ค. 2566 | 20:10 น.

อัพเดทจุด Walk In - ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์ Bivalent ในโรงพยาบาล 151 แห่งทั่วกทม. ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น เช็คเลย

กรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา) เข็มกระตุ้น ณ สถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 151 แห่ง โดยผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

 • บริการฉีดวัคซีนฟรี
 • เปิดรับ Walk in 
 • ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ได้
 • วัคซีน Pfizer ฝาสีเทา (Bivalent)
 • ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป  

 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์ Bivalent ในกทม. มัดรวมไว้ให้ที่นี่

ตัวอย่างรายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด Pfizer ฝาสีเทา (Bivalent) 

รพ.สังกัดกระทรวงยุติธรรม

 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลสงฆ์
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันประสาทวิทยา

รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม

 • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 • สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

UHosNet

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงพยาบาลศิริราช

รพ.สังกัดกรุงเทพมหานคร

 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รพ.สังกัดเอกชน

 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • โรงพยาบาลซีจีเอช
 • โรงพยาบาลรามคำแหง
 • สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน
 • โรงพยาบาลเวชธานี

รพ.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 • โรงพยาลาลจุฬาภรณ์ กทม.
 • โรงพยาบาลวุติสมเด็จย่า

อื่น ๆ 

 • โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
 • โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 • ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการทั้งหมดได้ที่นี่ 

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)

รายชื่อสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer Bivalent (ฝาสีเทา)