อัพเดทพิกัด "คลินิกมลพิษทางอากาศ" กทม. รักษาป่วยจากฝุ่น PM 2.5

13 มี.ค. 2566 | 11:20 น.

อัพเดทที่ตั้ง "คลินิกมลพิษทางอากาศ" รักษาอาการป่วยจากฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. พร้อมเบอร์ติดต่อขอคำปรึกษาเพื่อเข้ารับบริการได้ครบที่นี่

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างมากในช่วงนี้เนื่องจากเกินค่ามาตรฐานอยู่หลายแห่ง หลายพื้นที่มีค่ามลภาวะทางอากาศสูงมากจึงส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง

  • ผู้สูงอายุ 
  • เด็กเล็ก 
  • สตรีมีครรภ์ 
  • ผู้มีโรคประจำตัว 

แนะนำว่า หากพบอาการต่าง ๆ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกมลพิษทางอากาศ ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ กทม.ได้

1.แน่นหน้าอก

2.หายใจลำบาก

3.ไอเรื้อรัง

4.มีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง

5.ตาแดง

6.ระคายเคืองตา

7.เจ็บหน้าอก

8.หอบหายใจเสียงดังหวีด

9.มีเสมหะตลอดเวลา

10.รู้สึกเหนื่อยมาก จนทำงานไม่ได้ต้องนั่งพัก 

โรงพยาบาลตากสิน

คลินิกมลพิษทางอากาศ รพ.ตากสิน

  • เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันพุธและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โทร. 02 437 0123 ต่อ 1426 , 1430 

โรงพยาบาลพยาบาลกลาง 

คลินิกมลพิษทางอากาศ รพ.กลาง

  • ให้บริการวันอังคาร และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. โทร.02 220 8000 ต่อ 10811

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

คลินิกมลพิษทางอากาศรพ.เจริญกรุงประชารักษ์

  • เปิดให้บริการในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โทร. 02 289 7225

อัพเดทพิกัด \"คลินิกมลพิษทางอากาศ\" กทม. รักษาป่วยจากฝุ่น PM 2.5

โรงพยาบาลสิรินธร

คลินิกมลพิษทางอากาศ รพ.สิรินธร

  • เปิดให้บริการในวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร.02 328 6901 ต่อ 11434

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

คลินิกมลพิษทางอากาศ รพ.ราชพิพัฒน์ 

  • เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร. 099-170-5879 , 063-324-1126

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

คลินิกมลพิษทางอากาศ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

  • เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. โทร. 02-429-3576 ต่อ 8522

 

อัพเดทพิกัด \"คลินิกมลพิษทางอากาศ\" กทม. รักษาป่วยจากฝุ่น PM 2.5