กทม.อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม ทุกสัญชาติ คลิกที่นี่

16 มกราคม 2566

กทม. รวมพิกัดจุดวอล์คอิน -ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม ทุกสัญชาติ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป อัพเดทที่นี่

กรุงเทพมหานคร ชี้เป้าจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ทุกสัญชาติ ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไปที่ โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 12 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง และศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ หรือ ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ โดยสามารถเช็ครายละเอียดสถานที่ให้บริการแต่ละแห่งได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โรงพยาบาลในสังกัด กทม. 

1.โรงพยาบาลกลาง

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.

2.โรงพยาบาลตากสิน

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น. 

3.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.

4.โรงพยาบาลบางนา

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.

5.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น.

6.โรงพยาบาลลาดกระบัง 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น.

7.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00 -14.00 น.

8.โรงพยาบาลคลองสามวา 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. 

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.

10.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

11.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 

อายุ 5 ปีขึ้นไป) 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.30 น. 

อายุ 6 เดือน - 5 ปี

 • วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 น. 

13.โรงพยาบาลสิรินธร 

 • วันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. 

อายุ 12 ปีขึ้นไป 

 • วันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

อายุ 5 - 11 ปี

 • วันเสาร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ศูนย์สุขภาพ (คลอง 10) 

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง

 • ทุกวันพุธและวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21, 29, 38, 40, 43, 51

 • ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

 • ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเดือนมกราคม ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบถามข้อมูลที่ สำนักอนามัย กทม. โทร 0 2203 2883

 

กทม.อัพเดทจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกเข็ม ทุกสัญชาติ คลิกที่นี่