ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ 

21 ม.ค. 2566 | 20:15 น.

รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ เช็คเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เปิดบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ให้กับหญิงตั้งครรภ์ 14-18 สัปดาห์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง เข้ารับบริการได้ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ หลังมีข้อมูลคาดการณ์ว่า ในจังหวัดอาจมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ประมาณปีละ 7 ราย หรือประมาณ 0.2% 

นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้จัด "โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์" ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

เช็คเงื่อนไขรายละเอียดก่อนเข้ารับบริการ

  • บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์คนไทย
  • ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ ที่มีอายุครรภ์ 14-18 สัปดาห์
  • ด้วยวิธี Quardruple test ฟรี ซึ่งเป็นการตรวจสารชีวเคมีในเลือดหญิงตั้งครรภ์ 4 ชนิด
  • คำนวณค่าความเสี่ยงโดยโปรแกรมคำนวณร่วมกับประวัติหญิงตั้งครรภ์และอายุครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ในพื้นที่ 

ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ 

กลุ่มอาการดาวน์ คือ อะไร 

กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม พบได้บ่อยที่สุดในโลก ประมาณ 1 ใน 800 – 1 ใน 1,000 ของทารกแรกเกิดมีชีพ

ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ 

สถานการณ์กลุ่มอาการดาวน์ในไทย

สำหรับประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 800,000 คน หากขาดการควบคุมป้องกัน คาดว่า จะพบทารกกลุ่มอาการดาวน์รายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 800-1,000 คน ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ทุกคนมีโอกาสเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ได้

โดยอัตราความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามอายุของหญิงตั้งครรภ์ จึงแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์เพื่อวินิจฉัยก่อนคลอด 

ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ 

อย่างไรก็ตาม ทารกกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 75-80 % เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 35 ปีซึ่งหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากอยู่ในช่วงอายุนี้จึงไม่ได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
มีความก้าวหน้ามากขึ้น

ทำให้สามารถตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ได้ในทุกอายุ และประเมินได้ว่า รายใดมีความเสี่ยงสูงที่ทารกในครรภ์จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อแนะนำให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดต่อไป

 

ชวนหญิงตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ฟรี ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ