ฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2566 วอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า อัพเดทที่นี่

31 ธ.ค. 2565 | 20:15 น.

รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2566 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เปิดลงทะเบียนจองคิว-วอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ "ฝาม่วง-ฝาส้ม-ฝาแดง" อัพเดทล่าสุด

สถานการณ์โควิดยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหลังจากที่ประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ที่อาศัยอยู่ใน กทม.และต่างจังหวัด ยังสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิดฟรีได้ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย โรงพยาบาลตำรวจ เปิดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาม่วง ฝาแดงและฝาส้ม 

 

วันที่ 3-6 มกราคม 2566

 • สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป วันละ 150 รายต่อวัน 
 • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน -11 ปี วันละ 40 รายต่อวัน  

เงื่อนไขการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี 

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน - 4 ปี 

 • หากยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง
 • กรณีฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 จะต้องห่างจากเข็มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 จะต้องห่างจากเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง 
 • กรณีมีประวัติการติดเชื้อโควิด-19 ให้เว้นระยะห่าง 3 เดือน นับจากวันตรวจพบเชื้อจึงเข้ารับการฉีดวัคซีน

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี  

 • หากยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม
 • กรณีฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 จะต้องห่างจากเข็มที่ 1 ไม่น้อยกว่า  8 สัปดาห์  และเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 จะต้องห่างจากเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม 

กรณีติดเชื้อโควิด-19

 • หากยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน จึงเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม  
 • หากติดเชื้อโควิด -19 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน จึงเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม  
 • หากติดเชื้อโควิด-19 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่1 และเข็มที่ 2 แล้ว ยังไม่แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีน 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 1

 

กรณีผู้มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

 • หากยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง 
 • กรณีฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 จะต้องห่างจากเข็มที่ 1 ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 จะต้องห่างจากเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วง 
 • กรณีติดเชื้อโควิด-19 จะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือนจึงเข้ารับการฉีดวัคซีน 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี

ณ คลินิกข้าราชการตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 4 


ช่องทางการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน 

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่างหรือ คลิกลงทะเบียนได้ ดังนี้ 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2566 วอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า อัพเดทที่นี่

 

โรงพยาบาลบางจาก จ.สมุทรปราการ

เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือนมกราคม 2566 เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพระประแดง ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

 • ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป / ผู้สูงอายุ เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วง (รับได้ทุกเข็ม 1-5) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

 • เด็กอายุ 6 เดือน- 4 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับผู้ที่มีอายุ ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

 • ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป / ผู้สูงอายุ ไฟเซอร์ ฝาสีม่วง (รับทุกเข็ม 1-5) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

ณ กลุ่มงานบริการปฐมบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบางจาก

เงื่อนไขการรับวัคซีน

 • กรณีหากเคยติดโควิดมาแล้ว
 • เด็กที่มีอายุ 5-17 ปี  ️3 เดือน สามารถฉีดวัคซีนได้
 • ผู้ที่มีอายุตั้งเเต่ 17  ปีขึ้นไป 1 เดือน สามารถฉีดวัคซีนได้


เอกสารประกอบที่ต้องใช้

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ปากกาส่วนตัว
3. สำหรับเด็กเตรียมสำเนาสูติบัตรมาด้วยค่ะ

หมายเหตุ
ทาง รพ.บางจาก จะไม่มีการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ท่านสามารถดูใบรับรองการฉีดวัคซีนได้จาก แอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม"ได้  

 

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2566 วอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า อัพเดทที่นี่


สถาบันราชประชาสมาสัย จ.สมุทรปราการ 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนมกราคม 2566 ในวันที่ 5, 9, 16, 23 และ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1,2,3,4,5 เฉพาะวัคซีน Pfizer เท่านั้น สนใจสามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าโดยการสแกน QR Code จากภาพด้านล่าง หรือ คลิกลงทะเบียน (คลิกที่นี่)

หลักฐานที่ต้องใช้แสดง

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • นำเอกสารจากหมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 (กรณีเคยได้รับวัคซีน)
 • ใบรับรองแพทย์ (กรณีสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน)
 • ชาวต่างชาติ ให้นำพาสปอร์ต หรือบัตรชมพู แสดงหลักฐาน และให้มีล่ามมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2385 9135 - 7 , 0 2386 8153 - 9 ต่อ 0 (งานประชาสัมพันธ์) หรือ 1216, 1224 (คลินิกอาชีวเวชกรรม) ในวันเวลาราชการ

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2566 วอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า อัพเดทที่นี่

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี 2566 วอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า อัพเดทที่นี่