ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 เดือนกันยายน คลิกอ่านที่นี่

26 กันยายน 2565

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรี เดือนกันยายนนี้ เช็ควัน เวลาเพื่อเข้ารับบริการได้ที่นี่

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ แพทย์แนะนำว่า ควรฉีดเป็นประจำทุกปีซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีนั้นเป็นเชื้อต่างชนิดกันและบางสายพันธุ์คาดการณ์การระบาดได้ยาก ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงตลอดเวลาและครอบคลุมสายพันธุ์ที่คาดว่า จะระบาดในปีนั้น ๆ ให้มากที่สุด 

 

ล่าสุด กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยศูนย์บริการวัคซีน กองทัพอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรี ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

กลุ่มเป้าหมาย 

1.กำลังพล ทอ. 

2.ข้าราชการบำนาญ ทอ.

3.ครอบครัว ทอ. 

4.ประชาชนทั่วไป 

สนใจสามารถวอล์คอินรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ในวัน และ เวลา ดังต่อไปนี้

 

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 

  • ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)

 

ในวันที่ 28 กันยายน 2565

  • ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

  • ศูนย์บริการวัคซีนกองทัพอากาศซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารอากาศ (ติดกับ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

 

เอกสารประกอบ

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

 

ทั้งนี้ วันเปิดให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่จำนวนวัคซีน

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 เดือนกันยายน คลิกอ่านที่นี่