7 ขั้นตอน "สิทธิบัตรทอง" จองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

07 พ.ค. 2567 | 22:00 น.

สิทธิบัตรทอง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี สปสช. แนะ 7 ขั้นตอนสำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงจองคิวรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ไม่ยุ่งยาก   

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2567 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ 

สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย

1. A H1N1

2. A H3N2

3. B Victoria 

ขั้นตอนการจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี 

1. เข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง เลือก สิทธิประโยชน์ ในแถบ กระเป๋าสุขภาพ

2. เลือก "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน"

3. เลือก "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล"

4. เลือก "ดูหน่วยบริการ"

ขั้นตอนจองสิทธิ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ฟรี

ขั้นตอนจองสิทธิ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ฟรี
 

ขั้นตอนจองสิทธิ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ฟรี

ขั้นตอนจองสิทธิ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ฟรี

5. เลือก "หน่วยบริการ" และเลือก "จองสิทธิ"

6. เลือก  "ยืนยัน" การนัดหมาย

7. หน้าจอจะปรากฏ แสดงผล "นัดหมายสำเร็จ"

ขั้นตอนจองสิทธิ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ฟรี

ขั้นตอนจองสิทธิ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ฟรี

ขั้นตอนจองสิทธิ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" ฟรี

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

1.เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

2.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

3.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

4.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

5.โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

6.ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

7.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)

ช่องทางการรับบริการ

1. ติดต่อที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำของท่าน หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดูรายชื่อได้ที่ "กระเป๋าสุขภาพ" แอปเป๋าตัง

2. เฉพาะ กทม. จองสิทธิการฉีดวัคซีนฯ ล่วงหน้าผ่าน "กระเป๋าสุขภาพ" แอปเป๋าตัง ได้ โดยระบบจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 67 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

3. ผู้ที่อยู่ใน กทม. แต่ไม่สะดวกจองผ่านแอปเป๋าตัง ให้ติดต่อได้ที่หน่วยบริการในระบบ สปสช.ได้ทุกแห่ง

4. การจองนัดหมายเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยบริการ หากไม่สามารถทำนัดหมายได้ กรุณาติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการโดยตรง

5. หรือ โทร.จองคิวผ่านสายด่วน สปสช. 1330 กด 8

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ