ฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน วอลค์อิน "ตรวจปอด" ฟรี

25 ก.พ. 2567 | 17:06 น.

กทม. เปิดวอล์คอิน (walk in) ตรวจคัดกรองสุขภาพปอดฟรี รับมือฝุ่นละออง PM 2.5 เกินเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.67 

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ยังคงเกณฑ์เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง สำหรับผู้ที่สนใจต้องการตรวจสุขภาพปอด โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพปอดฟรี โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ในสัปดาห์นี้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับบริการตรวจสุขภาพปอดฟรี 

  • เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน
  • ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
  • จำกัดจำนวนไม่เกิน 200 คน/แห่ง

วัน เวลาและสถานที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพปอดฟรี 

27 กุมภาพันธ์ 2567

เขตบางเขน 

  • เวลา 09.00-15.00 น. ราชภัฏพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 โทร. 0-2579-1342

เขตบางพลัด

  • เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนจรัญฯ 66/1  ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 โทร. 0-2434 7303-5 

28 กุมภาพันธ์ 2567

เขตดุสิต  

  • เวลา 09.00-12.00 น. ตลาดราชวัตร  ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 โทร. 0-2241-8378

เขตปทุมวัน 

  • เวลา 09.00-14.00 น. อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ (หน่วยใหญ่) ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 โทร.0-2214-1057 

29 กุมภาพันธ์ 2567

เขตสะพานสูง

  • เวลา 09.00-12.00 น.  มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68  โทร.0-2372-2225-7 

เขตบางเขน

  • เวลา 09.00-15.00 น. ราชภัฏพระนคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 โทร. 0-2579-1342 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ออกหน่วย หรือ หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่โทร. 0-2224-3046 
 

ฝุ่น PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช็คพิกัดจุด "ตรวจปอด" ฟรี กทม. 

ที่มา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร