สธ.ชงของบสร้าง รพ.พระอาจารย์มั่นฯ สาขาศูนย์ทวีชัยลึมบองฯ 98.94 ล้านบาท

18 ก.พ. 2567 | 11:31 น.

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมชงของบสร้าง รพ.พระอาจารย์มั่นฯ สาขาศูนย์ทวีชัยลึมบองฯ 98.94 ล้านบาท ตั้งเป้าเป็นศูนย์ดูแลจิตเวช-ยาเสพติด

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช จังหวัดสกลนคร กระทรวงสาธารณสุข เสนอของบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม 98.94 ล้านบาท ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลผู้ป่วยระยะกลางและประคับประคอง รองรับสังคมสูงอายุ และเป็นศูนย์ธัญญารักษ์ บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด  วางแผนเปิดให้บริการปี 2569

สธ.ชงของบสร้าง รพ.พระอาจารย์มั่นฯ สาขาศูนย์ทวีชัยลึมบองฯ 98.94 ล้านบาท

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ 3 จังหวัด คือ นครพนม สกลนคร และอุดรธานี ช่วงวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวันนี้วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2567) นายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 40 ไร่ ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีด่าง - ป่าดงคำกั้ง - ป่าดงคำพลู ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ประโยชน์จนกว่าจะหมดความจำเป็น

สธ.ชงของบสร้าง รพ.พระอาจารย์มั่นฯ สาขาศูนย์ทวีชัยลึมบองฯ 98.94 ล้านบาท

โดยเป็น “โรงพยาบาลสาขา” ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หรือโรงพยาบาลบ้านม่วงเดิม มีระยะทางห่างกัน 11 กิโลเมตร เป็นการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยตั้งเป้าให้โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะกลางและระยะประคับประคอง (Intermediate Care & Palliative Care) และศูนย์ธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

 “การสร้างโรงพยาบาลสาขาดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการรอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง อ.บ้านม่วงมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 14.44 รวมถึงทำให้จังหวัดสกลนครมีสถานพยาบาลสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้มากขึ้น ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่จะเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้หลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องมีสถานบำบัดรักษาฟื้นฟูรองรับอย่างเพียงพอ” นพ.ชลน่านกล่าว

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวช ทำการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขณะนี้มีงบประมาณจากการบริจาคประมาณ 78.5 ล้านบาท กำลังดำเนินการก่อสร้าง 4 รายการ ได้แก่ 1.อาคารผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน/กายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย 2.อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง 3.หอธรรมจินดาสุข และ 4.หม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นในการของบประมาณเพิ่มเติมอีกราว 98.94 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (อาคารธัญญารักษ์ mic) อาคารโภชนาการ อาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมบำรุง ระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้า เพื่อให้การก่อสร้างโรงพยาบาลครบถ้วนสมบูรณ์ เปิดให้บริการได้ในปี 2569

สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่เป็นโรงพยาบาลหลัก เป็นโรงพยาบาลขนาด 70 เตียง ปัจจุบันให้บริการจริง 78 เตียง  มีบุคลากร 309 คน ประกอบด้วย แพทย์ 10 คน พยาบาล 72 คน เภสัชกร 5 คน ทันตแพทย์ 5 คน และสหวิชาชีพอื่นๆ 217 คน มีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ การก่อสร้างสาขาศูนย์ทวีชัยลึมบองการุณย์เวชแห่งนี้ จึงช่วยเพิ่มยกระดับให้โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพการบริการมากขึ้น