จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 151 ปีชาตกาล "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต" 20 ม.ค.นี้

18 ม.ค. 2564 | 23:30 น.

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบรอบ 151 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 ม.ค. นี้ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชมถ่ายทอดสดทางเฟซบุคไลฟ์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ 

 

ทั้งยังมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล วันที่ 20 มกราคม 2563 วาระปี 2563 และ 151 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 มกราคม 2564 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยกรมการศาสนา(ศน.) เสนอต่อยูเนสโก 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 

เนื่องจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้นำกองทัพธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทย 

 

ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ซึ่งหลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์และเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก 

 

กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวตลอดทั้งปี 2563                       

 

สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองในปี 2564 จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 151 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วันที่ 20 มกราคม 2564   ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิก ชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านในฐานะบุคคลสำคัญของโลก 

 

ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระดังกล่าวในวันที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพ

จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 151 ปีชาตกาล \"พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต\" 20 ม.ค.นี้

 

 โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติและหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบรอบ 151 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก 

 

โดยรับฟังพระธรรมเทศนา ทางออนไลน์และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชา ณ บ้านหรือที่ทำงาน ทั้งนี้เข้าร่วมและชมพิธีบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่เวลา 13.15 น. ผ่านช่องทาง FacebookLive กรมการศาสนา https://www.facebook.com/Drathai.gov

 

เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

 

กิจกรรมเฉลิมฉลองในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการและน้อมนำหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาปฏิบัติและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นการเผยแพร่คุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก

 

รวมทั้งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ประจำวาระปี 2563-2564 อีกด้วย 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ หนีเชื้อโควิด19

กระทรวงวัฒนธรรม ไม่ห้ามนำท่ารำไทยไปใช้ในเกม “Home Sweet Home”

กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วย“พลังบวร”

เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง ร.10” วธ.เตรียมจัดนิทรรศการ "พระราชกรณียกิจ 11 ด้าน"

“อพท.” เล็งดัน “น่าน” ร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ “ยูเนสโก้” ปี 64