ไทยควรดำเนินมาตรการอย่างไรสำหรับนักท่องเที่ยวจีน อ่านเลย

30 ธ.ค. 2565 | 22:11 น.

ไทยควรดำเนินมาตรการอย่างไรสำหรับนักท่องเที่ยวจีน อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอธีระชี้ความไม่ประมาท ยืนบนฐานความจริง ใช้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญ

จีนผ่อนคลายนโยบาย Zero Covid และกำลังจะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการวันที่ 8 ม.ค. 66

 

ทั้งนี้ มีหลายประเทศที่ยกระดับมาตรการตรวจเข้มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน ส่วนประเทศไทยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

 

ล่าสุดรศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความ

 

มาตรการที่ไทยควรดำเนินการสำหรับท่องเที่ยวจีน


ถึงแม้ในวงวิชาการบางส่วน อาจมองว่าการปิดกั้น หรือคัดกรองโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นอาจมีประโยชน์น้อยในการสกัดกั้นการระบาดภายในประเทศ เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน โควิดกระจายไปทั่วโลก ทั้งในไทยและต่างประเทศไปแล้ว


แต่หากคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือ การนำเข้าสายพันธุ์ต่างถิ่นที่มากับกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ก็จะส่งผลต่อสัดส่วนสายพันธุ์ระบาดที่จะเป็นไปในพื้นที่ที่รับมา และเปลี่ยนแปลงนิเวศการระบาด ที่อาจกระตุ้นให้มีการแพร่กระจายที่มากขึ้น ไวขึ้น และผสมจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาสมรรถนะไปกว่าเดิมได้

ในสถานการณ์ระบาดปัจจุบันที่เด่นชัดว่า จีนมี BF.7 เป็นหลักและเกิดการระบาดรุนแรง ต่างจากประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่มักเป็นสายพันธุ์ผสม และต่างจากไทยที่มี BA.2.75  ดังนั้นการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำ

 

เฉกเช่นเดียวกับนโยบายหลายประเทศที่ประกาศมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากจีน อาทิ อเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย รวมถึงอิตาลีที่กำลังพิจารณาเช่นกัน หลังจากเพิ่งตรวจพบการติดเชื้อกว่าครึ่งหนึ่งในเที่ยวบินของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน

 

ไทยควรดำเนินมาตรการอย่างไรสำหรับนักท่องเที่ยวจีน

 

ทั้งนี้ มาตรการที่สมเหตุสมผลคือ 

 

  • มาตรการประเมินอาการด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองโรคด้วย ATK เมื่อมาถึงสนามบิน เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และอาจจัดเตรียมโปรแกรมเสริมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มที่ติดเชื้อโดยเฉพาะ

 

  • รณรงค์ เน้นย้ำ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ใส่หน้ากากระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัย ไม่เจ็บป่วยระหว่างทริป

 

  • นโยบายจัดหาวัคซีนชนิด Bivalent เพื่อนำมาใช้ในประเทศโดยเร็ว
  • เตรียมความพร้อมประชาชนในประเทศให้ตระหนักรู้สถานการณ์ระบาดที่อาจปะทุขึ้นได้ สร้างมาตรฐานชีวิตปกติที่ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิต ใส่หน้ากากเสมอ ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงกิจกรรมและสถานที่เสี่ยง และเว้นระยะห่างตามสมควร

 

  • ภาคอุตสาหกรรมบริการ โรงแรม ร้านอาหาร ผับบาร์ และอื่นๆ ควรปรับปรุงเรื่องการระบายอากาศในสถานที่ของตนให้ดีขึ้น รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรของตนเองให้สามารถดูแลและให้บริการลูกค้าได้อย่างปลอดภัย เน้นสุขอนามัย และการทำความสะอาดจุดเสี่ยง


บทเรียนในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น ทุกคนย่อมทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เพราะเหตุใด และควรนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้ดีกว่าเดิม ลดความสูญเสีย

 

ความไม่ประมาท ยืนบนฐานความจริง ใช้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะประคับประคองให้ดำเนินเศรษฐกิจของประเทศไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดทั่วโลก