สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อยอาการไหนบ้าง รับยาที่"ร้านยาชุมชนอุ่นใจ"ฟรี

12 พ.ย. 2565 | 21:00 น.

ผู้มีสิทธิบัตรทอง ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ สามารถรับยาที่"ร้านยาชุมชนอุ่นใจ"ฟรี เช็คเลยมีขั้นตอนอย่างไรและมีอาการไหนบ้าง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือสภาเภสัชกรรม เดินหน้าโครงการ"ร้านยารูปแบบใหม่
Common lliness" ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ในร้านยาโดยเภสัชกร ติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน

 

สิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อยอาการไหนบ้าง รับยาที่\"ร้านยาชุมชนอุ่นใจ\"ฟรี

 

"สิทธิบัตรทอง"ที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ สามารถรับยาได้ที่"ร้านยาชุมชนอุ่นใจ"ทั่วประเทศ ฟรั เริ่มต้นแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

ขั้นตอนรับบริการ
 

1 ตรวจสอบรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ หรือสังเกตจากสติกเกอร์ "ร้านยาคุณภาพของฉัน" ให้บริการการเจ็บป่วยเล็กน้อย
 

 

2 ไปที่ร้านยา นำบัตรประชาชนไปด้วยเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้น ให้ยาพร้อมคำแนะนำการใช้ยา(หรือแนะนำให้พบแพทย์ ในกรณีที่พบว่ามีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์)

3 เภสัชกุรติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยา
 

16 กลุ่มอาการ มีอะไรบ้าง ?

 

1. ปวดหัว (HEADACHE)

 

2. เวียนหัว (Dizziness)

 

3. ปวดข้อ (PAIN IN JOINT)

 

4. เจ็บกล้ามเนื้อ(MUSCLE PAIN)

 

5. ไข้ (FEVER)

 

6. ไอ (COUGH)

 

7. เจ็บคอ (SORE THROAT)

 

8. ปวดท้อง (STOMACHACHE)

 

9. ท้องผูก (CONSTIPATION)

 

10. ท้องเสีย (DIARRHEA)

 

11. ถ่ายปัสสาวะขัด,ปัสสาวะลำบา,ปัสสาวะเจ็บ (DYSURIA)

 

12. ตกขาวผิดปกติ(VAGINAL DISCHARGE)

 

13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน (SKIN RASH/LESION)

 

14. บาดแผล (WOUND)

 

15. ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตา(EYE DISORDER)

 

16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู (EAR DISORDER)