"บัตรทอง" 4 ช่องทาง เช็คสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเอง ดูที่นี่

23 ธ.ค. 2565 | 07:25 น.

"บัตรทอง" วิธีการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล หรือเช็คสิทธิรักษาพยาบาล สามารถทำเองได้ด้วยตนเอง สรุป 4 ช่องทาง ที่นี่

บัตรทอง หรือ สิทธิ สปสช. คือ สิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ

 

\"บัตรทอง\" 4 ช่องทาง เช็คสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตนเอง ดูที่นี่

 

4 ช่องทางเช็คสิทธิรักษาพยาบาล

 

รู้หรือไม่ว่า บัตรทอง สามารถเช็คสิทธิรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีช่องทางการตรวจสอบสิทธิ (เช็คสิทธิรักษาพยาบาล) ของตนเองได้ง่ายๆ 4 ช่องทาง ดังนี้

 

1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2

2. เว็บไซต์ www.nhso.go.th เลือก สำหรับประชาชน เลือก ตรวจสอบสิทธิ หรือ คลิกที่นี่ 

 

3. แอปพลิเคชัน สปสช. ทั้งระบบ Android และ iOS เลือก ตรวจสอบสิทธิตนเอง

 

4. ตรวจสอบสิทธิผ่าน ไลน์ สปสช. โดยสแกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่  เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ