ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ทุกเข็ม ฟรี เดือนกันยายน 2565

01 ก.ย. 2565 | 21:00 น.

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี เข็ม 1, 2, 3, 4, 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดระบบจองคิวผ่านออนไลน์รับบริการเดือนกันยายนนี้ คลิกอ่านที่นี่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยสามารถลงทะเบียนเลือกวัน และเวลาเพื่อเข้ารับบริการได้ ระหว่างวันที่ 5 - 30 ก.ย. 2565

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือ สแกน QR Code โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา

 

ทั้งนี้ หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 

วันและสถานที่รับวัคซีน

  • คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
  • วันที่ 5 - 30 กันยายน 2565 (ปิดให้บริการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กลุ่มประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรตามนี้ คือ

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 1

  • ไม่เคยได้รับวัคซีน เพื่อรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 และนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และ 3 ต่อเนื่อง

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 2

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 1 เข็ม ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 3

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 2 เข็ม โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ขอรับวัคซีน เข็มที่ 4 หรือ 5

  • ได้รับวัคซีน ชนิดใดก็ได้มาแล้ว จำนวน 3 เข็ม ขึ้นไป โดยเข็มสุดท้ายภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

คำแนะนำ

1.กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ

2.ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

3.ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

4.หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน


  ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ทุกเข็ม ฟรี เดือนกันยายน 2565

 

ที่มา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย