ศบค.เผยผู้ชีวิตสะสมรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น พบส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน

19 ส.ค. 2565 | 06:41 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ศบค.เผยผู้ชีวิตสะสมรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น จาก 195 คน(สัปดาห์ที่ 22) เป็น 236 คนในสัปดาห์ที่ 32 (7-13 ส.ค. 65) พบไม่ได้รับวัคซีนถึง 121 ราย คิดเป็น 51%

วันที่ 19 ส.ค. 65 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงมติศบค.ชุดใหญ่ช่วงหนึ่งถึงผู้เสียชีวิตว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันนี้ 27 คน เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 31,971 คน นำมาสู่การพูดคุยกันในที่ประชุมว่า ทำอย่างไรถึงจะลด 


ผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์(7-13 ส.ค. 65) จากกราฟจะทรงๆที่จำนวน 15,293 ราย ปอดอักเสบลดลง  เช่นเดียวกับใส่ท่อช่วยหายใจ แต่ผู้เสียชีวิตสะสมรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 32 (7-13 ส.ค. 65) ขึ้นมาเป็น 236 คน จาก 195 คน(สัปดาห์ที่ 22)

ศบค.เผยผู้ชีวิตสะสมรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น พบส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน

 

นพ.ทวีศิลป์  กล่าวต่อไปว่า เจาะลงถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิต(ตั้งแต่วันที่ 7-13 ส.ค. 65) จำนวน 236 ราย พบว่า 

  • ไม่ได้รับวัคซีน 121 ราย คิดเป็น 51% แยกเป็นกลุ่ม 608 จำนวน 117 ราย ไม่ใช่กลุ่ม 608 จำนวน 4 ราย

 

  • ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 7 ราย แยกเป็นกลุ่ม 608 จำนวน 7 ราย ไม่ใช่กลุ่ม 608 จำนวน 0 ราย

 

  • ได้รับวัคซีน 2 เข็ม และไม่ได้เข็มกระตุ้น จำนวน 63 ราย คิดเป็น 27%  แยกเป็นกลุ่ม 608 จำนวน 62 ราย ไม่ใช่กลุ่ม 608 จำนวน 1 ราย

 

  • ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เกิน 3 เข็ม จำนวน 38 ราย คิดเป็น 16%  แยกเป็นกลุ่ม 608 จำนวน 37 ราย ไม่ใช่กลุ่ม 608 จำนวน 1 ราย

 

  • ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 7 ราย  คิดเป็น 3%  แยกเป็นกลุ่ม 608 จำนวน 7 ราย ไไม่ใช่กลุ่ม 608 จำนวน 0 ราย