ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 29 ราย ทั้งหมด"อายุ 60 ปีขึ้นไป-มีโรคเรื้อรัง"

18 ส.ค. 2565 | 05:39 น.

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,143 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย พบเป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 ราย มีโรคเรื้อรัง 2 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,143 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 2,109 ราย
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 33 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 1 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 29 ราย ทั้งหมด\"อายุ 60 ปีขึ้นไป-มีโรคเรื้อรัง\"

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,628,200 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 19,993 ราย  อาการหนัก 881 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 458 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 4,576,263 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,023 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 31,944 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 18 สิงหาคม จำนวน 29 ราย แยกเป็นชาย 16 ราย หญิง 13 ราย อายุระหว่าง 59-93 ปี  เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีโรคเรื้อรัง รวมกัน 100% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 27 ราย คิดเป็น 93%  มีโรคเรื้อรัง 2 ราย คิดเป็น 7% พบเชื้อวันเสียชีวิต 1 ราย

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 29 ราย ทั้งหมด\"อายุ 60 ปีขึ้นไป-มีโรคเรื้อรัง\"

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

  • มะเร็ง (5) 
  • อ้วน (1)
  • โรคไต (2) 
  • หลอดเลือดสมอง(3)
  • หัวใจ(4)
  • ติดเตียง (4)

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19