ผงะ! ติดเชื้อโควิดจริงในไทยกว่า 18 ล้านคน ทำไมสูงกว่าที่รายงาน อ่านเลย

18 ส.ค. 2565 | 00:11 น.

ผงะ! ติดเชื้อโควิดจริงในไทยกว่า 18 ล้านคน ทำไมสูงกว่าที่รายงาน อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอเฉลิมชัยระบุมีไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลัก

น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า

 

คนไทยติดโควิดแล้วกว่า 18 ล้านคน สูงกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการ 11 ล้านคน

 

ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์หลัก เช่นเดียวกับประเทศต่างๆทั่วโลก

 

ด้วยลักษณะเฉพาะของไวรัสโอมิครอน ที่ทำให้ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการมากถึง 50% แสดงอาการเล็กน้อย 45% และแสดงอาการปานกลางหรือชัดเจนราว 5%

 

จึงทำให้เป็นกรณีของทุกประเทศ ที่จะมีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต่ำกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงเสมอ

 

ในประเทศไทยก็ประสบปัญหาเดียวกัน กล่าวคือ มีผู้ติดเชื้อที่ไม่รู้ตัว จึงไม่ได้ไปตรวจหาไวรัส ไม่ว่าจะเป็น ATK หรือ PCR จำนวนมาก

 

และอีกส่วนหนึ่งคือ ผู้ที่มีความเสี่ยงแต่ไม่มีอาการ เมื่อไปตรวจ ATK เป็นบวกแล้ว ไม่ประสงค์จะเข้าสู่ระบบการรักษา ก็จะไม่มีรายงานตัวเลขในระบบ
คงเหลือผู้ติดเชื้อที่รายงานอย่างเป็นทางการเพียง 2 ส่วนคือ ตรวจ ATK เป็นบวก แล้วประสงค์จะเข้ารับการรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอก

 

หรือตรวจแบบ PCR เป็นบวก แล้วต้องรักษาเป็นแบบผู้ป่วยใน

จึงทำให้สถิติการรายงานผู้ติดเชื้อต่ำกว่าความเป็นจริง เหมือนกันทั่วโลก

 

จนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2565) รายงานผู้ติดเชื้อในภาพรวมของประเทศไทยอยู่ที่ราว 7 ล้านคนเศษ

 

ผู้เขียนได้ลองนำกรณีศึกษาของหน่วยงานแห่งหนึ่ง มาประกอบการคาดการณ์ดังนี้

 

หน่วยงานแห่งนี้ มีบุคลากรทำงานทั้งสิ้น 1461 คน

 

ติดเชื้อโควิดจริงในไทยกว่า 18 ล้านคน

 

ได้ทำการตรวจ ATK บุคลากรทุกคน อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องกัน มาเป็นเวลาสองปี จำนวน 23,807 ครั้ง

 

พบว่ามีผู้ติดเชื้อ

  • ปี 2564 จำนวน 49 คน
  • ปี 2565 (ถึง สค.2565)  336 คน 
  • รวมมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 385 คน
  • จากบุคลากรทั้งหมด 1461 คน
  • คิดเป็น 26.35%

เมื่อนำสัดส่วนของผู้ติดเชื้อ 26.35% ไปคำนวณกับประชากรของไทยทั้งหมดจำนวน 70 ล้านคน ก็จะได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 18.4 ล้านคน

 

ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีการประมาณการที่น่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง เพราะทุกคนไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ ไม่ว่าตนเองจะคิดว่าเสี่ยงหรือไม่

 

เมื่อมาทำงานในหน่วยงานดังกล่าว ก็จะถูกตรวจ ATK ทุกราย และตรวจสม่ำเสมอด้วย จึงเป็นตัวเลขที่น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริง

 

กล่าวโดยสรุป

 

คาดว่าคนไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรค โควิด 18.4 ล้านคน สูงกว่าตัวเลขที่มีการรายงาน 7 ล้านคน อยู่ราว 11 ล้านคน