“พัชรวาท” หนุนยกระดับความร่วมมือไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน

09 ก.พ. 2567 | 03:29 น.

“พัชรวาท” หนุนยกระดับความร่วมมือไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เข้ามาอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (Clear Sky Strategy) ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ อุปกรณ์ เครื่องมือ

พล ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันข้ามแดนไทย - กัมพูชาในช่วงเดือนที่ผ่านมา ไทยได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาผ่านทุกกลไก ทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกัมพูชาในทุกรูปแบบ ทั้งการเพิ่มกัมพูชาเข้ามาอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส (Clear Sky Strategy) และการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ อุปกรณ์ เครื่องมือ และการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง

พล ต.อ. พัชรวาท กล่าวว่า ในระหว่างการเยือนไทยของสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุน มาแนด นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อไม่นานมานี้ นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้ยกประเด็นเรื่องการขยายความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ

 

พล ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

 

 

 

 

ประกอบด้วย

(1) การจัดตั้ง hotline เพื่อแบ่งปันข้อมูลและการแจ้งเตือนจุดที่มีการเผาไหม้

(2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

และ (3) การเสริมสร้างขีดความสามารถและแบ่งปันแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National focal point) ของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน จะผลักดันความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคีทั้งในและต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ต่อความพยายามของไทยในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในไทยและในภูมิภาค ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ พล ต.อ. พัชรวาท กล่าว