ศกพ.เตือน จุดความร้อนพื้นที่ป่าสูง ต้องเร่งควบคุม

24 ม.ค. 2567 | 06:15 น.

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(ศกพ.) แจ้งเตือน จุดความร้อนพื้นที่ป่าสูง กระจาย 338 จุด นำพื้นที่เกษตรต้อง เร่งควบคุม

 

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ(ศกพ.) ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและจุดความร้อน ( H0t Spot) เพื่อการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูล GISTDA วันที่ 23 มกราคม 2567 พบจุดความร้อนในประเทศไทย จำนวน 338 จุด

พื้นที่ป่าร้อน

 เกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ป่า 153 จุด (ป่าสงวน-ป่าอนุรักษ์) รองลงมาเป็นพื้นที่นาข้าว 59 จุด พื้นที่เกษตรอื่นๆ 52 จุด อ้อย 29 จุด และอื่นตามลำดับ โดยจังหวัดที่จุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 43 จุด จังหวัดลำปาง 34 จุด ชัยภูมิ 30 จุด ตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายลม

พื้นที่ความร้อน

ศกพ.จึงขอแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งควบคุมไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดย สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK