คพ.เตือน 3-8 ม.ค. ฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นใน กทม -ปริมณฑล

02 ม.ค. 2567 | 23:47 น.

คพ.เตือน 3-8 มกราคม ฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นใน กทม -ปริมณฑล กำชับ ห้าม การเผาที่โล่ง ควบคุมฝุ่นในเขตเมือง หวั่นกระทบสุขภาพ ขณะ17 จังหวัดภาคเหนือ ภาคอีสานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกตุ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันที่ 2 มกราคม 2567 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกณฑ์คุณภาพอากาศ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไปจนถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในบางพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พื้นที่ภาคอีสานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

ปรีญาพร สุวรรณเกตุ

 

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ช่วงระหว่าง วันที่ 3 - 8 มกราคม 2567 เนื่องจากอัตราการระบายอากาศค่อนข้างต่ำ ลมสงบ เป็นสาเหตุให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถสะสมได้ในระดับใกล้ผิวพื้น นอกจากนี้ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คาดการณ์ฝุ่นPM2.5  กทม.-ปริมณฑล

หากเกิดการเผาในที่โล่งจากพื้นที่ใกล้เคียงในทิศต้นลม สถานการณ์จึงอาจทวีความรุนแรงได้ยิ่งขึ้น ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบเขตปริมณฑลกำกับดูแลกวดขันและเฝ้าระวังการเผาในที่โล่ง ที่อาจส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดท้ายลมได้ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะต้องกวดขันดูแลเช่นกันในเรื่องการจราจร การตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ดีเซล ฝุ่นจากเขตก่อสร้าง และการระบายอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

คพ. ขอแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ แนะนำประชาชนควรติดตามสถานการณ์ จากแอปพลิเคชัน Air4thai และแฟนเพจศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการดำรงชีวิตโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง นางสาวปรีญาพร กล่าว