คพ.ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วย ส.ค.ส. ชายหาดติดดาว

29 ธ.ค. 2566 | 08:42 น.

คพ.ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วย ส.ค.ส. ชายหาดติดดาวระดับ5ดาว 5หาด ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว รักษาคุณภาพชายหาดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชายหาดมีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว

 

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้พัฒนาดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือ Beach Index  ภายใต้โครงการชายหาดติดดาว มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นเครื่องมือบ่งชี้ระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชายหาด โดยเฉพาะชายหาดท่องเที่ยว  ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี โครงการชายหาดติดดาว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว (ชายหาดติดดาว) เพื่อรักษาคุณภาพของชายหาดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และชายหาดมีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ กระจายรายได้ของหลายภาคส่วน และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

หาดบิเละ(เกาะห้อง) กระบี่

ปี 2566 กรมควบคุมมลพิษ ได้ทำการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ลักษณะทางกายภาพ 2) คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ 3) ด้านสภาพและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 4) การจัดการสิ่งแวดล้อม และ 5) การจัดการด้านการท่องเที่ยว  ทำการประเมินใน 10 จังหวัด จำนวน 28 หาด ผลการประเมิน มีชายหาดที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (5 ดาว) จํานวน 5 หาด

หาดแหลมโตนด กระบี่ หาดบิเละ (เกาะห้อง) กระบี่

ได้แก่ หาดบิเละ (เกาะห้อง) หาดเกาะรอก หาดแหลมโตนด จังหวัดกระบี่ หาดสามเส้า และหาดอ่าวคา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 คพ.ได้นำมาจัดทำเป็น ส.ค.ส. เพื่อให้พี่น้องประชาชนส่งความสุข ความปรารถนาดี และส่งความระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รัก ที่นับถือ สามารถดาวน์โหลด ส.ค.ส. ได้ที่แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ

หาดเกาะรอก กระบี่