svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ม.มหิดล" ลุยผลิตเซลล์รักษามาตรฐาน GMP ใช้เองใน “รพ.ศิริราช”

06 มีนาคม 2566

ม.มหิดลลุย เสริมความมั่นคงทางยาของชาติ ผลิตเซลล์เพื่อการรักษาตามมาตรฐาน GMP ใช้เองภายในรพ.ศิริราชลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. ตามประกาศพ.ร.บ.ยาแห่งชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศกฎกระทรวงอนุญาตให้มีการผลิตยาในโรงพยาบาล เพื่อเสริมความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ  เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเซลล์และยีนบำบัด ถือเป็นหนึ่งในประเภทของยาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีข้้นสูงในการผลิตโดยสถาบันเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศพ.ร.บ.ยาแห่งชาติจึงอนุญาตให้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับ อย.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ สาธรสุเมธี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าปัจจุบัน ม.มหิดล อยู่ระหว่างการเร่งออกแบบจัดสร้างสถานที่ผลิตเซลล์และยีนบำบัด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และโรคทางพันธุกรรมต่างๆ สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางยาของชาติ โดยจะใช้สถานที่ 800 ตารางเมตรของอาคารศูนย์วิจัยศิริราช SiMR บริเวณชั้น 11 เป็นที่ทำการกำหนดแล้วเสร็จปลายปีหน้า

ทั้งนี้การผลิตยาขึ้นใช้เองภายในโรงพยาบาลจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยมาเป็นอันดับหนึ่ง จากยาต่างๆที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งสามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐาน GMP เช่นเดียวกับการผลิตเซลล์และยีนบำบัดที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากการมีงานวิจัยมารับรอง และผ่านการทดสอบอย่างถูกต้องในสัตว์ทดลอง ก่อนจะได้ใช้จริงกับผู้ป่วยต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ยกระดับศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการผ่านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) สู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการร่วมวิจัยที่จะยังประโยชน์ที่เท่าเทียมต่อทั้งสองฝ่าย อาทิ การได้ร่วมวิจัยกับ Oregon Health & Science University (OHSU) สหรัฐอเมริกา ถึง 9 โครงการ โดยมีเรื่อง Genomic Medicine หรือการรักษาโรคทางพันธุกรรมเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยหลัก

 

“โลกของนวัตกรรมไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียว เช่นเดียวกับการมุ่งสู่การเป็น “World Changer” สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ 10 ปีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่คนไทยจะได้สัมผัสอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในเร็ววันนี้”