svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สุวัจน์”เปิด เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. รวมพลังสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาล ม.เกษตร

15 มกราคม 2566

“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เปิด “เดิน-วิ่ง 80 ปี มก.” พร้อมกันทั่วประเทศรวมพลังสมทบทุนสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์

เช้าวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ สนามอินทรียจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นิสิตเก่า มก.33 อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก.( 80’KU RUN) ประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก.( 80’KU RUN) ร่วมพลังเพื่อสร้างโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นิสิตเก่า KU 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก.( 80’KU RUN) นางโสภาวรรณ มงคลธรรมกุล นิสิตเก่ KU36 นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ประธานคณะอำนวยการโครงการฯ

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ นิสิตเก่า KU 39 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่ามก นิสิตมก.ปัจจุบัน บุคลากร ประชาชน และเครือข่ายสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จำนวน 10,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ นับเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ Virtual Run ของ KU RUN ในระยะทาง 4.8 กิโลเมตร 

                               “สุวัจน์”เปิด เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. รวมพลังสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาล ม.เกษตร

เพื่อแสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีของลูกสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบครัวเกษตรศาสตร์ และประชาชน ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และก่อสร้างโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

นายสุวัจน์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการจัดงานของสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ และมีศิษย์เก่าหลายแสนคน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรฯ มีทั้งที่บางเขน ที่วิทยาเขตกําแพงแสน,สุพรรณบุรี, ศรีราชา และ สกลนคร ฉะนั้น วันนี้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยก็รวมตัวกันทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรฯ พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก 

                          “สุวัจน์”เปิด เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. รวมพลังสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาล ม.เกษตร

ถือว่าเป็นการรวมพลังเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรฯ ก็ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศที่ผ่านมาเป็นจํานวนมาก แล้วครั้งนี้นอกจากจะเป็นการวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อสุขภาพร่างกายแล้ว ความรัก ความสามัคคีก็จะเป็นอีกพลังหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันทํากิจกรรมการกุศล 

“ตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรฯ กําลังจะมีการก่อสร้างโรงพยาบาล 400 เตียง มีการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กลางเมือง ติดถนนวิภาวดีรังสิต ตอนนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมที่ดินไว้ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า2-3 ปีที่ผ่านมา ตอนที่เกิดเรื่องโควิด ระบบสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล เป็นปัจจัยที่สําคัญ ที่ทําให้เราสามารถผ่านวิกฤติต่างๆ มาได้ 

                       “สุวัจน์”เปิด เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. รวมพลังสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาล ม.เกษตร

ฉะนั้น มหาลัยเกษตรศาสตร์ ก็จะได้มีการจัดตั้งคณะแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ ในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข ให้กับประเทศ ให้กับพี่น้องประชาชนได้สบายใจ ว่า มีระดับการแพทย์ที่ มีการยกระดับเกิดขึ้น”

ขณะเดียวกัน เป็นอีกก้าวหนึ่งของความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 8,000 ล้านบาท ในการดําเนินการก่อสร้าง และที่ผ่านมาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยได้ทราบข่าว ก็ได้บริจาคเข้ากองทุนได้เงินไปแล้ว กว่า 10 ล้านบาท

                          “สุวัจน์”เปิด เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. รวมพลังสร้างคณะแพทย์-โรงพยาบาล ม.เกษตร

ในวันนี้นอกจากจะเป็นการวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองแล้ว ทางนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยสมาคมนิสิตเก่าก็จะได้มอบรายได้ที่ได้จากการจัดการแข่งขันจากการวิ่งในวันนี้ ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุน เป็นส่วนหนึ่งของสปิริตของนิสิตเก่า ในการก่อสร้างโรงพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ต่อไป 

“การวิ่งในวันนี้ ถือว่าเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย แสดงพลังที่ดีของชาว มก.” นายสุวัจน์ ระบุ