svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ทวี สอดส่อง” จี้คณะกรรมการ ป.ป.ส. รับผิดชอบยกเลิกกัญชาไม่เป็นยาเสพติด

12 พฤศจิกายน 2565

“ทวี สอดส่อง” ถามหาความรับผิดชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ส. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ยกเลิกกัญชาไม่เป็นยาเสพติด” ตามมาตรา 158 รัฐธรรมนูญ 2560

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค Tawee Sodsong – พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง มีใจความว่า

 

ถามหา “ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ส.” ในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ยกเลิกกัญชาไม่เป็นยาเสพติด” ตามหลักการ “ความรับผิดร่วมกัน”

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ส.”ที่มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับคณะเป็นกรรมการ ซึ่งในการประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง

นายกรัฐมนตรีมอบให้รองฯวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ซึ่งรองฯวิษณุ ฐานะประธานได้เคยเตือนไว้แล้วว่าการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดชื่อยาเสพติดประเภทที่ 5 โดยไม่มีการออกกฎหมายมาคุมกำกับดูแล ทำให้ไทยอาจถูกตักเตือน หรือลงโทษ จาก INCB หรือ International Narcotics Control Board (คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่

 

เช่น ตัดการนำเข้าสินค้าโดยหาเหตุว่าผสมยาเสพติด  อนุสัญญาระหว่างประเทศ นี้เรียกร้องให้ภาคีสมาชิกดำเนินการในเรื่องยาเสพติด คือ หลักการใช้กัญชาโดยทั่วไปเพื่อนันทนาการ หรือสันทนาการ ยังคงเป็นความผิดและมีโทษอาญาจำคุกอยู่

 

และรองฯ วิษณุ เองกล่าวในที่ประชุมด้วยว่า ให้ประวิงเวลาการประกาศใช้ประกาศไปก่อนจนกว่าจะมี พรบ.กัญชง กัญชา ออกมาใช้บังคับ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างประกาศฯ  ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ

“ทวี สอดส่อง” จี้คณะกรรมการ ป.ป.ส. รับผิดชอบยกเลิกกัญชาไม่เป็นยาเสพติด “ทวี สอดส่อง” จี้คณะกรรมการ ป.ป.ส. รับผิดชอบยกเลิกกัญชาไม่เป็นยาเสพติด

แต่ท่าน รมว. สาธารณสุข ก็อยู่ในที่ประชุมและรับทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย หากมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ออกมาแทนฉบับเดิมในปี 2563 ที่เราสามารถใช้กัญชาในการแพทย์ได้อยู่แล้ว โดยไม่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบออกประกาศฉบับใหม่ออกมาปลดล็อคกัญชาเสรี โดยปราศจากมาตรการควบคุม

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป็นเพียงกฎหมายลำดับรอง ตัวรัฐมนตรีมีอำนาจออกได้โดยไม่ต้องไปผ่านสภาผู้แทนราษฎร ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนจึงต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าคนอื่น ๆ ในการออกกฎหมายใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของพี่น้องชาวไทย และอาจทำให้ประเทศไทยต้องถูกลงโทษในเวทีระดับประเทศด้วย

 

การที่ท่านจงใจออกประกาศกระทรวงปี 65 มานี้ เสมือนหนึ่งว่าท่านจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ส.ทั้งนายกรัฐมนตรีและรองนายกฯวิษณุ เครืองาน ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ตามหลักการ   “ความรับผิดร่วมกัน” ตามมาตรา 158 รัฐธรรมนูญ 2560 แม้ท่านอาจารย์วิษณุฯ จะได้มีการกล่าวเตือนแล้วในที่ประชุม ป.ป.ส.แล้วก็ตาม