ยกเลิกกักตัวโควิด วันไหน สธ.แจ้งทางการแล้ว

22 กันยายน 2565

ยกเลิกกักตัวโควิด วันไหน ระยะเวลากี่วัน หลังจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งเป็นทางการแล้ว ตรวจสอบรายละเอียด

ยกเลิกกักตัวโควิก เป็นหนึ่งในข้อหารือของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวานนี้ (21 ก.ย. 2565) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

 

โดยปรับมาตรการแยกกักตัวสำหรับผู้ป่วยอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการ ให้ปฏิบัติตาม DMHT อย่างเคร่งครัด 5 วัน และให้คำแนะนำแก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การสวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ

 

 

โดยได้มีการลงลงนามปรับให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังลำดับที่  57 ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ ศบค.ได้ติดตามและดำเนินการตามแผนงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นระยะ รวมถึงการจัดทำกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติภายหลังโควิด-19 ปรับสู่การเป็นโรคติดต่อ เฝ้าระวัง แนวปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 23 ก.ย. จะได้พิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินการต่างๆ เตรียมไว้เพื่อไปสู่ในทางปฏิบัติต่อไป