ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 สปสช. ขยายเวลาถึง 30 ก.ย.นี้ รีบเลย

11 ก.ย. 2565 | 00:00 น.

รีบเลย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 สปสช. ขยายเวลาสำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิรักษาเข้ารับบริการจุดให้บริการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรฉีดเป็นประจำทุกปีและฉีดได้ตลอดทั้งปีโดยช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด และเนื่องจากวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีนั้นเป็นเชื้อต่างชนิดกันและบางสายพันธุ์คาดการณ์การระบาดได้ยาก ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงตลอดเวลาและครอบคลุมสายพันธุ์ที่คาดว่า จะระบาดในปีนั้น ๆ ให้มากที่สุด

 

ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี สำหรับประชาชนทุกสิทธิรักษาที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ข่าวดี ล่าสุด สปสช.ประกาศขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ โดยสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ สถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ดังนี้

 

  • โรงพยาบาลรัฐ
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม.
  • คลินิกเอกชน
  • โรงพยาบาลที่เข้าร่วม

สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง ที่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 

2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 

5.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 

6.โรคอ้วน (น้ำหนักมากว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

7.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

สอบถามเพิ่มเติมการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ ช่องทางระบบออนไลน์ที่ไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso 


ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 สปสช. ขยายเวลาถึง 30 ก.ย.นี้ รีบเลย

 

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ