ชวนหญิงไทย ลงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี คลิกที่นี่

31 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ชวนสตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ ล้านเต้าเราห่วงใย เพื่อรับบริการตรวจคัดกรองฟรี เช็คเงื่อนไขพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่

จากการศึกษาของ Global Cancer 2020 พบว่า มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในทั้ง 2 เพศ โดยทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีละ 2.26 ล้านคน หรือมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ ชั่วโมงละ 258 คน

 

สำหรับประเทศไทย มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง และเป็นอันดับ 3 ทั้งเพศชายและหญิง โดยพบมะเร็งเต้านมรายใหม่ 22,158 รายต่อปี หรือชั่วโมงละ 2.5 คน และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม 8,266 รายต่อปี หรือ ชั่วโมงละ 0.94 คน ถือว่ามะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายต่อผู้หญิงทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย


 

ข่าวดี เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แจ้งว่า ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาซาดไทย ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ล้านเต้าเราห่วงใย โดยจะเปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2565 
 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้มาคัดกรองมะเร็งเต้านม รพ.จุฬาลงกรณ์ หรือ คลิกได้ที่นี่  ซึ่งสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2565

 

 

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ 

  • เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
  • ปิดบริการวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคาร ภปร ชั้น 2

 

ชวนหญิงไทย ลงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี คลิกที่นี่